De zorg voor ouderen

De basis was een 'liefdesgesticht'.

Op initiatief van mejuffrouw Maria Dommer (1790-1840) begon in 1836 de georganiseerde ouderenzorg in Maarssen. In overleg met pastoor Van Bijlevelt besloot zij de hofstede Endelhoven te kopen voor de zorg van zes armlastige, oude vrouwen. Op 4 mei 1836 werd het Liefdegesticht Endelhoven opgericht. Dit was de basis voor de ontwikkeling van de ouderenzorg in Maarssen. Maria Dommer stierf op 26 maart 1840 en liet haar vermogen grotendeels na aan de Stichting en het r.k.-kerkbestuur.

Mariagesticht

Om de zorg te continueren sloot Van Bijlevelt een overeenkomst met de Congregatie O.L. Vrouw te Amersfoort en in 1843 kwamen de eerste drie zusters naar Endelhoven. In 1882 werd Endelhoven verkocht en Hoornoord op de Langegracht aangekocht. Het huis werd in 1883 als zorginrichting in gebruik genomen onder de naam Mariagesticht van de Maria Dommer Stichting. De zusters verzorgden daar tot 1959 zorgbehoeftige ouderen. Na hun vertrek werden de bewoners overgeplaatst naar andere bejaardenhuizen.

Intussen ontwikkelde de Stichting plannen voor de bouw van een nieuw tehuis.  In 1965 begon de bouw van Huize Maria Dommer en op 3 juni 1967 werd het geopend door burgemeester De Ruiter. Er kwam een ziekenafdeling en in 1971 was het bewonersaantal 140. Het werd een voor iedereen toegankelijk bejaardenhuis en kreeg vanaf 1973 ook niet-katholieke bestuursleden.

Sluitingen

De Wet op de Bejaardenoorden veroorzaakte in 1987 financiële problemen die leidden tot sluiting van een aantal bejaardenoorden. Na scherp protest bleef de Maria Dommer open, zij het na een reductie van haar capaciteit met een derde. Ambitieuze renovatie en nieuwbouwplannen werden ontwikkeld en i.s.m. Goed Wonen ook uitgevoerd. Zo ontstond een veel groter verzorgingsgebied. Deze ontwikkelingen zetten zich tussen 2004 en 2006 door met de realisering van koop- en huur aanleunwoningen voor zelfstandig wonen met zorg.

Andere instellingen

In 1912 werd de villa Wolfshoek in opdracht van de eigenaar C.E. Wolff overgedragen aan de vereniging Pro Senecute en huisvestte daarna een achttal oudere dames en heren. Stichting De Zonnehof uit Amsterdam besloot later het huis over te nemen en te renoveren. Er kwam plaats voor 38 bewoners, ook echtparen. Mede door de budgetfinanciering voor bejaarden- en verpleeghuizen besloot De Zonnehof het huis eind 1997 te sluiten en te verkopen. Het werd gesloopt en vervangen door een appartementencomplex.

In 1906 wordt huize Raadhoven aan de Herengracht eigendom van het Leger des Heils. Tot 1941 was het meisjeshuis en van 1946 tot 1948 een jongenshuis. Daarna wordt het een tehuis voor bejaarde dames. In 1977 wordt gestart met de bouw van een nieuw bejaardencentrum: Merenhoef. In januari 1978 namen de eerste bewoners daar hun intrek. Met een verbouwing in 1998 wordt Merenhoef een multifunctioneel zorgcentrum met – vanaf 2007 – ook dagverzorging. In 2020 wordt het huis uitgebreid met vele extra voorzieningen en nieuwe aanleunwoningen.                                                                 

Van 1994 t/m 1996 wordt aan de Straatweg een nieuw verpleeghuis gebouwd. Dit huis, Careyn-Snavelenburg, voorziet in de psycho-geriatrische zorgbehoefte in de regio en biedt plaats aan 120 bewoners uit de hele regio Noordwest Utrecht.

In de wijk Op Buuren bouwt de zorggroep De Laren in 2015 Zorgvilla & Zorghotel Sluysoort, een particuliere woon- zorgvoorziening voor ouderen met 24 appartementen. Hier kunnen ouderen die zich dat financieel kunnen veroorloven, wonen met zorg- en aanvullende diensten. Indien gewenst, worden bewoners hier van alle zorg en gemakken voorzien.

Sinds het initiatief van mejuffrouw Maria Dommer in 1836 heeft er dus een aanzienlijke groei plaatsgevonden van multifunctionele, residentiële verpleeg- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Maarssen.