Matige groei!

Kerk afgelegen in het land

Het dagelijkse leven in Voorhout kabbelt rustig verder. Schokkende gebeurtenissen zijn er, voor zover bekend, niet. Aan het begin van 16e eeuw telt Voorhout 40 haardsteden. Hieronder waarschijnlijk ook boerderij de Hooghkamer. Later wordt de hofstede Oosthout van Cornelis Sprongh gebouwd.

De Voorhouters leven van de landbouw en veeteelt. In 1657 wordt in ongeveer een half jaar de Haarlemmertrekvaart gegraven. Voor de nieuwe waterweg van Leiden naar Haarlem verdwijnt ondanks protesten de Knipbrug en komt er de nieuwe Nagelbrug over de vaart. De oude Nagelbrug over de Dinsdagse Wetering zal verschillende namen krijgen en pas in 1967 worden gesloopt.

Bij de Noordwijkerhoek zien we de herberg en kaatsbaan De Zwarte Leeuw (ook bekend als Het Wapen van Voorhout), terwijl bij de nieuwe brug herberg en rechthuis De Bonte Koe gebouwd wordt.

Aan de zijde van Rijnsburg ligt langs de Haarlemmertrekvaart huize Schoonoord. Rond de Nagelbrug aan de kerkzijde ontwikkelt zich het ‘centrum’. De Hervormde Kerk ligt echter verlaten midden in het land.

Schouten en predikanten komen en gaan. Kapitaalkrachtige Voorhouters kent het dorp niet. De groei van de bevolking is te verwaarlozen. Meer dan 300 zielen telt men niet.