Baruch Spinoza

Spinoza is de beroemdste filosoof van Nederland: hij behoort tot die kleine groep filosofen die gezichtsbepalend zijn voor de geschiedenis.

Baruch de Spinoza werd geboren in Amsterdam en opgevoed door zijn Joodse ouders, die gevlucht waren uit Portugal. In deze periode mochten de Joden hun geloof niet uiten in Portugal omdat het christendom gezien werd als het geloof van Portugal. Spinoza was een filosoof: iemand die zich bezighoudt met de wetenschap gericht op het streven naar kennis en wijsheid.

Volgens Spinoza was nadenken kenmerkend voor het leven van mensen. Hierbij moesten mensen kennis opdoen, de rede volgen en zich niet laten afleiden door emotie. Een stelling van Spinoza was dat God niet een bovennatuurlijk wezen was, maar samenviel met de natuur. Alles wat gebeurt heeft natuurlijke verklaringen en daarom bestaan er geen wonderen en toevalligheden. Dit was een gevaarlijke stelling om te publiceren in deze periode omdat het recht tegenover het geloof stond. De meeste mensen geloofden in God als een persoon die de wereld en de mensen gemaakt had. Vanuit de hemel zou God de mensen in de gaten houden of je wel goed leefde, zoals God dat bedoeld had. De stelling van Spinoza zorgde ervoor dat hij gehaat werd. Hierdoor werd hij uiteindelijk verbannen uit de joodse gemeenschap. Dit kwam omdat de kerkelijke macht niet wilde dat er iets werd beweerd dat niet in de Bijbel stond.