Aletta Jacobs

Aletta Jacobs was het eerste meisje in Nederland dat mocht studeren aan een universiteit. Ze slaagde voor haar arts examen en werd dokter in Amsterdam. Aletta deed veel goede dingen voor arme mensen en voor vrouwen. In de wijk waar Aletta dokter was woonde veel arme arbeidersgezinnen die geen geld hadden om de dokter te betalen. Daarom hield ze op dinsdag en donderdag een gratis spreekuur want ze vond dat iedereen recht had op hulp van de dokter. Sommige arbeidsgezinnen telde wel 12 of meer kinderen. Aletta zag dat het krijgen van zoveel kinderen de moeders vermoeide. Ze praatte daar met de moeders over of ze nog een kind wilden. Aletta wilde betere levensvoorwaarden en heeft er ook voor gezorgd dat vrouwen mogen meestemmen in de verkiezingen. In die tijd mochten alleen mannen stemmen. in 1894 werd de vereniging voor vrouwenkiesrecht opgericht en Aletta kreeg daar de leiding over. in 1922 mochten alle vrouwen voor het eerst naar de stembus. Aletta Jacobs was heel erg beroemd geworden, een vrouw die veel in Nederland heeft veranderd. Politiek is eeuwenlang een mannenwereld geweest en gebleven, net zoals de universiteit, de kerk en het leger. De mensen vonden dat vrouwen ondergeschikt waren aan de man: zij hoorden te zorgen voor het huishouden en de kinderen. Echte veranderingen kwamen pas in de twintigste eeuw. Daar was nog wel een ‘tweede feministische golf’ voor nodig. In 1980 werd de ‘wet op gelijke behandeling’ aangenomen. En nu zijn er gelijke rechten voor de man en de vrouw.