Abraham Kuyper

ARP

Abraham Kuyper is de leider en oprichter van de eerste politieke partij, de anti revolutionaire partij en is kamerlid geweest in de tweede, en eerste kamer. Kuyper was in zijn jongere jaren een predikant voor de gereformeerde kerk in Utrecht en Amsterdam. Tijdens zijn tijd in Amsterdam werd Kuyper, in 1874, gekozen in de tweede kamer. In de tweede kamer was hij het veel eens met de ideeën van de mensen die werden gezien als de anti-revolutionairen. Na 3 jaar besloot hij om het parlement weer te verlaten. in 1894 besloot hij toch om weer terug te keren naar het parlement. In deze tijd in het parlement, heeft hij het idee om een partij te maken waarin hij en andere mensen hun zelfde ideeën delen, en ook willen delen met de rest van Nederland. Dit was niet normaal rond deze tijd, want de mensen hadden wel verschillende groepen die dezelfde gedachtengoed hadden en ook een naam hadden, maar geen partijen. Deze partij heette de anti-revolutionaire partij(ARP), wat dus tevens de eerste politieke partij was in Nederland, en was hij dus de grondlegger van de politieke partijen van Nederland, en heeft dus grote invloed gehad op de politiek van Nederland, wat nu nog steeds zichtbaar is in de hoeveelheid politieke partijen die er nu zijn. De anti-revolutionaire partij was een vooral conservatieve partij en wilden dus graag meer terug naar hoe het vroeger was. Zo was de ARP voorstander van de monarchie en stonden ze ook positief voor de koloniale gebieden die Nederland had. Tevens had Kuypers een krant, die nauw in verband stond met de ARP, waardoor hij zo goed zijn ideeën kon verspreiden.

Abraham Kuyper heeft te maken met de parlementaire democratie, aangezien hij de eerste politieke partij heeft gevormd. Een politieke partij is een belangrijk onderdeel geworden van onze parlementaire democratie. Ons parlement bestaat uit verschillende partijen, die soms verschillende ideeën hebben en soms dezelfde, waardoor wij in onze parlementaure democratie, coalities en opposties hebben die samen voor de beste optie strijden/samenwerken, die voor het hele volk redelijk goed aanspreekt.