Aletta Jacobs

Het Feminisme

Toen Aletta Jacobs 17 jaar was, schreef zij een brief aan Thorbecke (de eerste minister, is te zien in een van mijn andere vensters) met het verzoek om te worden toegelaten tot de ‘academische lessen’. Aletta wou namelijk niets liever dan arts worden. Binnen een week had ze al antwoord, dit stuurde Thorbecke echter niet naar Aletta maar naar haar vader. Hierin stond dat het goed was en dus aangenomen was. Hiermee was Aletta de eerste vrouw die officieel in 1871 werd toegelaten tot de universiteit in Nederland. Het is dus eigenlijk te danken aan Aletta dat meisjes en vrouwen werden toegelaten werden op universiteiten in Nederland en dat ze hiervoor ook openstonden.
Aletta Jacobs is haar hele leven bezig geweest om op te komen voor de rechten van vrouwen. 50 jaar lang heeft Aletta gestreden voor het algemeen vrouwenkiesrecht, samen met andere vrouwen en mannen die opkwamen voor de rechten van vrouwen. Die vrouwen noemde zich “feministen”. Om een paar voorbeelden te noemen van de acties van Aletta: Als arts opende zij een praktijk die vrouwen hielp aan voorbehoedsmiddelen. In haar praktijk had ze gemerkt dat haar vrouwelijke klanten veel lichamelijke klachten hadden. Dit kwam omdat zijde hele werkdag moesten staan. Hier is zij tegenin gegaan en zo kwam er een wet tot stand die winkels verplichtte “zitgelegenheid” voor hun personeel in te richten. Het vrouwenkiesrecht werd echter pas officieel toen Aletta 68 jaar oud was.

Zoals je hierboven leest heeft Aletta Jacobs veel veranderd in de vrouwenwereld. Zo heeft ze een praktijk opgericht voor vrouwen die voorbehoedsmiddelen willen en door haar is het vrouwenkiesrecht ingesteld. Ze heeft dus veel gelijkgetrokken in de sekse. Daarom heeft dit te maken met het onderwerp rechtstaat.