Griffels en telramen

De school vroeger

Rond 1900 schrijven kinderen met een griffel op een lei en de 'meesters' of 'juffen' met een krijtje op het schoolbord. Wanneer ze een les willen geven over de natuur, aardrijkskunde of geschiedenis, hangen ze een wandplaat op en vertellen daarover. En ook op zaterdagmorgen is er school.

Scholen vroeger

Ook in de Middeleeuwen kunnen kinderen naar school gaan. Vaak is het de koster die les geeft in lezen, schrijven en rekenen. In Waalre is er een schooltje op de hoek van de Hoogstraat en Markt.

Na 1648 worden de protestanten de baas (zie het venster Alstorphius). De pastoor en de koster (en dus de schoolmeester) moeten weg. De katholieken verzetten zich en richten in het geheim schuilkerken en -schooltjes op. De protestantse onderwijzer staat voor een vrijwel lege klas.

Na de Franse inval (1672-1678) groeien protestanten en katholieken naar elkaar toe. De protestanten proberen de katholieken niet meer te ‘bekeren’. En de katholieken sturen hun kinderen naar de protestantse onderwijzer.

Tijdens de Franse bezetting van 1795 tot 1813 krijgen de katholieken weer vrijheid van godsdienst en komen er weer katholieke onderwijzers.

In die tijd werd er veel strenger gestraft dan nu. Zie 'Filmpje' hierboven. Het lijkt overdreven, maar het kon er op scholen echt zo aan toe gaan.

 

Straf

Net zoals nu, mocht je vroeger niet pesten. Jongens trokken meisjes nog wel eens aan hun vlechten of ze schreven briefjes die door werden gegeven. Als straf moest je in de hoek van de klas gaan staan. Dan kon iedereen je daar zien.

Als je echt stout was, kreeg je zelfs wel eens een tik op je vingers met een liniaal of je moest heel veel strafwerk schrijven.

Nu moet je ook nog wel eens strafwerk maken, bijv. een verhaaltje schrijven over wat er gebeurd is. Of de juf of meester gaat met je praten na schooltijd. Een tik met een liniaal dat mag jouw juf of meester nu echt niet meer doen. Dat is nu verboden.

 

Leerplicht

In 1901 is de leerplicht ingevoerd in Nederland. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar moeten dan onderwijs volgen. Daarna geldt geen leerplicht meer en gaan de meeste kinderen werken. Wie hogerop wil, gaat naar de ‘avondschool’.

Nu moeten alle kinderen van 5 tot 16 jaar naar school. Na de basisschool gaan alle kinderen door naar een middelbare school. In de gemeente Waalre zijn geen scholen voor voortgezet onderwijs. Scholieren moeten daarvoor naar Veldhoven, Eindhoven of Valkenswaard.

 

Omgaan met verschillen

Wanneer je vroeger moeite had met leren lezen, kreeg je een plaats achter in de klas. Dan had verder niemand last van je. De juf of meester dacht dat je dom was. Toen wist men nog niet wat dyslexie of autisme was.

Tegenwoordig hebben juffen en meesters veel meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Wie de stof al snel begrijpt, mag zelfstandig gaan werken aan moeilijker taken. En wie iets niet meteen snapt, krijgt nog een keer uitleg.