Het Huis van Waalre

Een gemeentehuis voor de 21e eeuw

Nadat het gemeentehuis in 2012 door brand verwoest is, wordt gekozen voor herbouw op de oude plek. En voor een nieuwe naam: Het Huis van Waalre.

Het Gemeentebestuur

Dat bestaat uit burgemeester en wethouders. Zij besturen de gemeente. Wat de minister-president is voor Nederland, is de burgemeester voor de gemeente. Wethouders zijn te vergelijken met ministers en hebben allemaal eigen onderwerpen.

In onze gemeente zijn er drie wethouders. Ze zijn verantwoordelijk voor:

 • Wonen en vergunningen:
  waar komen nieuwe woningen, mag je een dakkapel aanbrengen, …
 • Duurzaamheid en financiën:
  milieu, wegen, riolering, straatverlichting, ophalen van afval, ….
 • Sport en cultuur:
  sportvelden, onderwijs, bibliotheek, armoedebeleid, inburgering, ….

 

De Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van 18 jaar of ouder. Wie lid is van de gemeenteraad moet minstens 18 jaar oud zijn en wonen in de gemeente.

Gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. Na de verkiezingen vormen partijen een ‘coalitie’, die een meerderheid in de gemeenteraad heeft. Zij maken afspraken over plannen en stellen wethouders voor.

 

Wie is de baas in de gemeente?

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners. De gemeenteraad controleert wat de gemeente doet. Net zoals de Tweede Kamer de regering controleert. De gemeenteraad is ‘de baas’, niet de burgemeester. Die leidt de vergaderingen, maar mag niet meestemmen.

 

Waar krijgt de gemeente geld vandaan?

Gemeenten krijgen geld van de overheid. Ook heffen zij zelf belastingen aan de inwoners, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffen- en rioolheffing. De OZB is een bedrag dat je moet betalen als je een huis hebt.

De gemeenteraad beslist waar de gemeente geld aan uitgeeft ­ of dat de belasting verhoogd of verlaagd moet worden.

 

Wat doet een gemeente?

 • Bijhouden wie er woont
 • Paspoorten en rijbewijzen afgeven
 • Straten, wegen, voet- en fietspaden aanleggen en onderhouden
 • Straatverlichting en riolering aanleggen en onderhouden
 • Vuilnis ophalen
 • Scholen bouwen en onderhouden
 • Bestemmingsplannen maken
  (waar komen huizen, bedrijven, wegen, natuur, …)
 • Algemene voorzieningen
  (bibliotheek, theater, gemeenschapshuizen, sportvelden en sporthallen, …)
 • Taken die het Rijk oplegt
  (uitkeringen, opvang asielzoekers, …)
 • En nog veel meer ….

 

Gemeente-ambtenaren

Dan zijn er ook nog gemeente-ambtenaren. Zij zorgen voor de uitvoering van de taken van de gemeente. De meeste werken in Het Huis van Waalre.

 

Het Huis van Waalre

Het Huis van Waalre probeert meer te zijn dan een kantoor voor de ambtenaren. Het is er aardig in geslaagd een plek te zijn voor alle burgers van Waalre. Waar mensen samen kunnen komen voor nuttige en leuke activiteiten.