Het Huis van Waalre

Een gemeentehuis voor de 21e eeuw

Nadat het gemeentehuis in 2012 door brand verwoest is, wordt na veel overleg gekozen voor herbouw op de oude plek. En voor een nieuwe naam: Het Huis van Waalre. Het nieuwe gemeentehuis wordt eind 2017 geopend. Burgemeester, wethouders en ambtenaren hebben weer een vaste werkplek. Het gebouw is energie-neutraal, het heeft dus geen energie van buitenaf nodig. Het wil behalve gemeentehuis ook een ontmoetingsplek voor iedereen in Aalst en Waalre zijn.

Wie is de baas in de gemeente?

Het Gemeentebestuur

Dat bestaat uit burgemeester en wethouders. Zij besturen de gemeente. De burgemeester kan je vergelijken met de minister-president. Wethouders hebben allemaal eigen onderwerpen. Zij zijn te vergelijken met ministers.

In onze gemeente zijn drie wethouders verantwoordelijk voor:

 • Wonen en vergunningen:
  waar worden nieuwe woningen gebouwd, hoe komt het centrum er uit te zien? …

 • Duurzaamheid en financiën:
  milieu, wegen, riolering, straatverlichting, ophalen van afval, ….

 • Sport en cultuur:
  sportvelden, onderwijs, bibliotheek, armoedebeleid, inburgering, ….

De Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners. De gemeenteraad controleert wat de gemeente doet. Net zoals de Tweede Kamer de regering controleert. De gemeenteraad is ‘de baas’, niet de burgemeester. Die leidt de vergaderingen, maar mag niet meestemmen.

De leden van de gemeenteraad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van 18 jaar of ouder. Wie lid is van de gemeenteraad moet minstens 18 jaar oud zijn en wonen in de gemeente.

Gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. Na de verkiezingen vormen partijen een ‘coalitie’, die een meerderheid in de gemeenteraad heeft. Zij maken afspraken over plannen en stellen wethouders voor.

 

Waar krijgt de gemeente geld vandaan?

Gemeenten krijgen geld van de overheid. Ook heffen zij zelf belastingen aan de inwoners, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffen- en rioolheffing. De OZB is een bedrag dat je moet betalen als je een huis hebt.

De gemeenteraad beslist waar de gemeente geld aan uitgeeft ­ of dat de belasting verhoogd of verlaagd moet worden.

 

Wat doet een gemeente?

 • Bijhouden wie er woont: geboorte, verhuizing, overlijden, ...

 • Paspoorten en rijbewijzen afgeven

 • Straten, wegen, voet- en fietspaden aanleggen en onderhouden

 • Straatverlichting en riolering aanleggen en onderhouden

 • Vuilnis ophalen

 • Scholen bouwen en onderhouden

 • Bestemmingsplannen maken
  (waar komen huizen, bedrijven, wegen, natuur, …)

 • Algemene voorzieningen
  (bibliotheek, theater, gemeenschapshuizen, sportvelden en sporthallen, …)

 • Taken die het Rijk oplegt
  (uitkeringen, opvang asielzoekers, …)

 • En nog veel meer ….

 

Gemeente-ambtenaren

Zij zorgen voor de uitvoering van de taken van de gemeente. De meeste ambtenaren werken in Het Huis van Waalre.