Bijbelkring Jeruël

Aanvankelijk heette dit de Evangelische Bijbelkring

Rond 1953 komt een kleine groep mensen samen om te bidden, de bijbel te lezen en te overdenken. In de loop van de tijd groeide de kring. Ds J. de Lange, Hervormd Predikant, verzorgde de inleidingen. Na het vertrek van ds. De Lange naar Huizen neemt een tijd later Henk Blok de leiding in de kring. De naam “Evangelische Bijbelkring” werd verbonden aan de kring, verwijzend naar analogie van de Evangelische Omroep. Inmiddels was de huiskamer te klein en daarmee groeide het verlangen naar een eigen onderkomen.

In de nacht van 17 op 18 november 1981 brandde de KAJA aan de Braakmansdijk af. De kantine bleef bespaard. De eigenaar van deze kantine, de heer Karel Jansen wilde deze wel verhuren aan de kring.

Enkele maanden later laat Jansen weten dat hij de kantine met woonhuis te koop zet. Gekeken wordt of huis en kantine aangekocht kon worden. Maar de Bijbelkring had geen geld. Een hypothecaire lening was in zekere zin wel mogelijk. Uiteindelijk als door een wonder konden de panden worden aangekocht en opgeknapt. Op vrijdagavond 7 januari 1983 werd Jeruël officieel geopend. De aflossing van de lening is op bijzondere verhaal. Dat is te lezen op de website.

Op woensdag 2 februari 2001 wordt de naam “Evangelische Bijbelkring” veranderd in Bijbelkring “Jeruël”. In de zomer van 2019 is de zaal geheel gerenoveerd.