Nieuwe Eskerk

In 1964 neemt de Gereformeerde Gemeente in Nederland een nieuw kerkgebouw in gebruik.