De Hervormde gemeente anno 2022

De Nederlands Hervormde Gemeente te Rijssen dateert van 1816. Hiervoor heette het kerkgenootschap de Nederduitsch Gereformeerde kerk.
De oudste kerk van dit kerkgenootschap en van Rijssen is de Schildkerk in het centrum van Rijssen. De geschiedenis van deze kerk vindt u verspreid in deze Canon.
Vanaf 1902 worden er ook kerkdiensten gehouden in de buurtschap Elsen. Hiervoor beschikt de Hervormde Gemeente over een eigen kerkje aan de Plasdijk.
Naast Elsen zijn nog enkele andere buurtschappen waaronder Rectum en Notter (gemeente Wierden) die deel uitmaken van de Hervormde Gemeente Rijssen.
In 1924 wordt de Learkamer achter de Schildkerk aangekocht. Dit gebouw is nog steeds in gebruik als dienstencentrum.
Door groei van het ledental worden in de loop der tijd de volgende kerken bijgebouwd.
In 1963 wordt als eerste het kerkelijk centrum Sion gebouwd. Een kerkzaal met een zalencentrum in plan Zuid.
In 1988 gevolgd door de bouw van het pastoraal centrum De Hoeksteen in Braakmanslanden. In 1991 wordt dit centrum uitgebreid met een kerkzaal.
In 2000 wordt in de nieuwbouwwijk Veneslagen het kerkelijk centrum De Ark gebouwd.
De gemeente is inmiddels opgedeeld in 6 wijken met elk een eigen wijkpredikant en een wijkkerkenraad. Overkoepelend is er de Algemene Kerkenraad die het gemeente brede beleid uitstippelt en de onderlinge eenheid bewaakt.

In 1963 worden de zitplaatsen in de Schildkerk vrijgegeven behoudens een aantal eigen zitplaatsen en banken. Het rode lampje boven de kansel gaat niet meer branden vooraf de dienst. Een uitzondering op dit besluit van 1963 zijn de banken van de Oosterhof. In de schenkingsovereenkomst van 1968, worden de banken door de laatste bewoner van de Oosterhof geschonken aan de kerk onder voorwaarde dat de pachters van de gronden van de Oosterhof altijd het eerste zitrecht hebben.

Ook de Hervormde Gemeente van Rijssen groeit in ledenaantallen. Plan Zuid, de nieuwe woonwijk groeit door en vraagt om hier een nieuwe kerk te stichten. Sion wordt de naam, verwijzend naar de “berg” waarop ze ligt.
Architect is H. (Henk) Jorissen, en aannemer is B. en H. Jansen. Het schilderwerk wordt gedaan door G. Wolters. Loodgieters zijn G.J. ter Harmsel (Jan Kuper) en elektriciteit wordt aangelegd door G. van Dam. Hoofdopzichter is de heer J.H. Richardson.
Op 17 december 1968 gaat de vlag in top. Het hoogste punt van de bouw is bereikt.
Het 1e Orgel voor Sion is geleverd door Rijken en de Lange Orgelbouw Rotterdam. Een Dereux elektrostatisch orgel. Het 2e Orgel voor Sion is een mechanisch pijporgel geleverd in 1994 door de firma Reil. Het orgel beschik over 21 registers.
In 2014 heeft het kerkelijk centrum een grote renovatie ondergaan. Het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente is hier vanaf nu gevestigd.

De groei van het ledental van de Hervormde Gemeente zet door waarbij besloten wordt tot het stichten van een nieuwe kerk in de wijk Braakmanslanden. Eerst wordt het zalendeel gebouwd. Dit deel wordt in 1988 in gebruik genomen. Architect is G. (Gerrit) Lensink, 1991 wordt de kerkzaal in gebruik genomen
In 2005 wordt de kerkzaal verrijkt met een Engels pijporgel van C.M. Fleetwood, Camborne, uit 1870. Het orgel telt 16 registers.

In de grote nieuwbouwwijk Veenslagen wordt in het jaar 2000 door de Hervormde Gemeente van Rijssen een nieuw kerkelijk centrum in gebruik genomen. De Ark. De Algemene Kerkenraad vond dat  in een zo grote wijk die door de spoorlijn en de Reggesngel gescheiden was van de kern Rijssen een kerkgebouw niet mocht ontbreken Architect is BDC architecten uit Rijssen.

In 2016 wordt door de Algemene Kerkenraad het besluit genomen in een aantal aangewezen diensten uit de bundel Weerklank te gaan zingen. Na 110 jaar wordt het zingen van gezangen naast de Psalmen weer onderdeel van de eredienst.