Orgel in de Schildkerk

Muziek in de kerk. “Een beetje zichzelf respecterende stad beschikt over een orgel in haar stadskerk

Voorbeelden van orgels in de stadskerk zijn Kampen, Zwolle, Deventer, maar ook Goor en Delden.”
Deze gedachte moet Willem van Ittersum, heer van de Oosterhof voor ogen hebben gestaan. Hij pleit midden 18e eeuw voor het plaatsen van een orgel in de Schildkerk. Maar zijn verlangen wordt door de andere Collatoren en de tot de kerk behorende buurtschappen, marken genaamd, niet enthousiast gedeeld. Alleen de Marke Elsen is een uitzondering. Sterker nog: de Marke Elsen wil zelfs al een bedrag inleggen voor het honorarium van de organist.

Maar Willem van Ittersum geeft zich niet gewonnen en zet door. In 1761 geven de Collatoren aan de Deventer orgelbouwer Joseph Wilhelm Ernst Böhler opdracht voor het leveren van een orgel. Er staat in de notulen: “het orgel moet groter en sterker zijn in geluid dan die van Goor en Delden”.

Maar het orgelproject loopt uit in een juridisch conflict tussen het kerkbestuur en Böhler. Böhler levert niet wat is afgesproken. Het hout en pijpwerk zijn van slechte kwaliteit en het afgesproken aantal registers wordt niet geleverd. Uiteindelijk staat er in 1763 een orgel in de Schildkerk!