Maarten Luther

Kerkhervormer geboren in 1483 in Duitsland. Aanvankelijk een Rooms Katholiek priester van de augustijner orde.

Op 31 oktober 1517 publiceert Maarten Luther 95 stellingen over de cultuur binnen de Rooms Katholieke kerk. Met name de handel in aflaten door de aflaatverkoper Johann Tetzel stelt hij hierin aan de kaak.

Zijn inzet voor een grondige bezinning en hervorming van de kerk op grond van de Bijbel, loopt uit op een breuk in de kerk. In 1521 wordt Maarten Luther door paus Leo X geëxcommuniceerd. 

Naast het ontstaan van de protestantse kerken luidt de reformatie de grootste politieke omwenteling in van de Europese geschiedenis. De ondergang van het Heilige Roomse rijk, het grote rijk van Karel V.

En wat gebeurde er in Rijssen.

In het jaar van de hervorming 1517 wordt de Schildkerk uitgebreid met een nieuwe beuk en een altaar. De huidige middenbeuk. Het altaar stond op de plek waar nu het grafmonument van Frederika van Ittersum is.

Dit altaar is in 1335 geschonken door Evert van Bevervoorde samen met zijn vrouw Agnes van Almelo en kinderen Rudolf en Machteld en Gostua, een altaar dat wordt gewijd aan de evangelist Johannes.

De reformatie zal Rijssen pas een kleine 80 jaar later gaan bereiken.