Neeringdoenden

De eerste winkeliersvereniging

Oprichten van een vereniging

In september 1930 richtten vijftien Diepenveense winkeliers een 'Vereeniging van Neringdoenden' op. Er waren op dat moment tientallen grote en kleinere zelfstandigen in het dorp. Bakkers, slagers, kruideniers, een fietsenzaak, bloemist, smeden, groenteboer en een windmolen waar meel werd gemalen. In de meeste dorpen waren tot diep in de jaren vijftig veel kleine winkeliers. Het doel van de nieuwe vereniging was om een winkelweek te organiseren in de sinterklaastijd.

De sinterklaaswinkelweek werd een succes. De start was op 29 november 1930 in de Dorpsschool. Burgemeester J.W. Arriëns opende om 5 uur de week en maakte daarna met de Sint en de feestcommissie een rondgang langs negentien versierde etalages. De stoet werd voorafgegaan door muziekkorps Sempre Crescendo en aan het einde van de stoet liep een groot aantal kinderen met lampions. Op verzoek bracht de Sint zelf de grote aankopen op 29 november per auto thuis!
Dankzij een etalage-puzzelwedstrijd ging het publiek ook de verderaf gelegen winkels bezoeken. Inmiddels telde de vereniging 21 leden, die allen een prijs ter beschikking stelden. Er waren vijftig inzendingen. Op de openingsavond en op 5 december 1930 wilden de winkeliers extra verlichting en daarvoor was 75 gulden ter beschikking gesteld

Een eigen VVV

De vereniging bleef actief want in mei 1931 besloot men om een 'Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer' op te richten, zodat er meer 'touristen' naar het mooie Diepenveen zouden komen. Het aantal leden steeg bovendien, want in oktober telde de neringdoendenvereniging al 33 leden. Ook in de jaren daarna bleef de sinterklaaswinkelweek een succes. Vaak met een wedstrijd zoals die in 1938, waarbij het publiek moest raden welke historische persoon werd verbeeld.

Opgeheven en doorstart

In de oorlogsjaren is de Vereeniging voor Neringdoenden waarschijnlijk opgeheven. In 1968 werd de Diepenveense Winkeliers Vereniging (DWK) opgericht. Vanaf 2006 is deze vereniging uitgebreid met allerlei ondernemers en veranderde de naam in 'Ondernemersvereniging Diepenveen'.