Hunzedal

Een tijdloos dal

In Borger wonen mensen in een straat die Hunzedal heet. Ook is er een vakantiepark met die naam. De straat en het park zijn genoemd naar het stroomdal van een hele oude rivier: de Hunze. Een deel van de gemeente Borger-Odoorn ligt in het Hunzedal.

Het Hunzedal op de kaart

Het stroomdal van de Hunze ligt ten oosten van Bronneger en Buinen. Kijk maar eens op de kaart of je het Achterste Diep en het Voorste Diep kunt vinden. Deze riviertjes lopen door het oude Hunzedal.

Hondsrug en Hunzedal

Het Hunzedal is heel lang geleden ontstaan. Dankzij geologen, wetenschappers die de geschiedenis van de aarde bestuderen, hebben we hier veel informatie over. Geologen ontdekten dat in een van de laatste ijstijden Drenthe bedekt was met een heel dik pak ijs. Deze grote massa ijs liet zijn sporen na in het landschap: er ontstonden heuvels en dalen. De heuvels noemen we nu de Hondsrug en een van de dalen is het Hunzedal. Tijdens de laatste ijstijd veranderde het landschap opnieuw door koude poolwinden en hevige zandstormen.

Veengebied

Ongeveer 10.000 jaar geleden was de laatste ijstijd afgelopen. Het werd warmer in Drenthe. Heel langzaam veranderde het Hunzedal in een veengebied. Door het veen slingerden kleine riviertjes, zoals het Voorste Diep en het Achterste Diep. Ter hoogte van Drouwenerveen gingen de diepjes samen verder als de Hunze. De Hunze stroomde vervolgens via het Zuidlaardermeer naar de stad Groningen.

Turfwinning

Al in de Middeleeuwen werd begonnen met turfwinning in het Hunzedal. Het natte veen moest drogen en dan kon het gebruikt worden als brandstof. Het gedroogde veen noemen we turf. De Hunze werd gebruikt om per schip de turf naar de stad Groningen te brengen. In de negentiende eeuw werd het Stadskanaal gegraven, een mooie diepe vaarweg zonder bochten. De schippers waren blij dat ze niet meer over de kronkelende Hunze hoefden te varen om in Groningen te komen. 

Aardappelen en bieten

Nadat het veen was afgegraven en als turf was afgevoerd, werd het Hunzedal gebruikt als landbouwgrond. Het gebied werd verdeeld in grote rechte percelen. Boeren gingen er aardappelen, bieten en andere gewassen verbouwen. Er werden sloten gegraven om ervoor te zorgen dat overtollig water kon worden afgevoerd. De slingerende diepjes werden recht getrokken.

Natuur

Tegenwoordig wordt een deel van het Hunzedal ingericht als natuurgebied. Boeren hebben hun land verkocht aan natuurorganisaties. De riviertjes mogen weer kronkelen. In het Hunzedal staan ook de antennes van het LOFAR-project, antennes die gebruikt worden om de ruimte te bestuderen. Zo gaat het oude Hunzedal met zijn tijd mee.