Rigtersbleek

De opkomst van de textielindustrie

De uitvinding van machines zorgt ervoor dat handarbeid werd vervangen door machine-arbeid en dat thuiswerk werd vervangen door fabrieksarbeid. Mensen trokken massaal naar steden, waar zij leefden in krotten met slecht betaalde banen. Er ontstonden zo grote wijken, waar arbeiders en werklozen in grote armoede leefden.