Energie

In het begin van de 20e eeuw werden de huizen verlicht met petroleumlampen en er werd gekookt op hout en kolen. In 1918 brandde heet eerste elektrische licht op Ameland op stroom opgewekt in de centrale van Nes, later werd er ook een centrale in Hollum gebouwd. Pas begin jaren 70 werd het eiland aangesloten op het net van het vaste land.
Na de tweede wereldoorlog komt de vondst van fossiele brandstoffen op gang, zo ook op Ameland. Vanaf 1963 word het Nederlandse deel van de Noordzee interessant. Diverse maatschappijen doen proefboringen op en bij Ameland en de Nam vind er aardgas.
Met de oprichting van de AEC is er een weg ingeslagen om Ameland energie neutraal te krijgen. Het zonnepark bij Ballum was bij de aanleg de grootste van Nederland. Het eiland probeert een voorloper op verduurzaming te zijn.