Kustdefensie

Opgeweld uit wier en zand
Gans omspoeld door zilte baren

Dit zijn de eerste twee regels uit het Amelander volkslied. Om zich te wapenen tegen de zilte baren zijn de bewoners al eeuwen lang bezig met kustdefensie.
Door de duinen te beplanten met helmgras kon met de verdediging aan de noordkant grotendeels op orde houden, de verstuiving deed dan zijn werk wel. Aan de zuidkant was het een ander verhaal, bij grote stormvloeden liep het water over de kwelders de dorpen binnen. Hier moest verandering in komen, men ging dijken aanleggen. In dit venster nemen we U mee door de tijd met aanleg van dijken, voorkoming van tweedeling van het eiland, doel van de eilander bossen, de plannen voor een inpoldering van het wad en de hedendaagse strandsuppleties.