Het eerste kerkje (capelanie) aan de Zijl

Het eerste kerkje, capelanie (Kapellany) aan de Zijl genoemd, moet hebben gestaan op een perceel land liggend vanaf de Zijlbrug, langs de Zijl en de weg langs de Rijn. Het gebied was door een gracht omsloten. Hier moet ook een kerkhof gelegen hebben. Van het houten kerkje zijn geen documenten bewaard gebleven maar het behoorde waarschijnlijk bij het kasteel Huis ter Zijl. Waarschijnlijk stamt het uit de 13de eeuw.
In 1355 wordt de ligging wel nader omschreven: gelegen aan de rechter Rijnoever, nabij de ingang van de laan van het kasteel Huis ter Zijl, later Zijlhof.