Liethorpe

Dorpse nederzetting in bezit van de Graaf van Holland

Weinig is bekend over de nederzetting langs de oude Rijn met de naam Liethorpe. Deze oude naam van Leiderdorp wordt genoemd in een brief uit 944. Ook in de annalen van de Abdij van Egmond wordt in de 10e eeuw een schenking van grasland vermeld met de naam Leithorpe. In een optekening gedateerd tussen 1130 en 1157 wordt voor het eerst de naam Leitherdorpe gebruikt. Deze nederzetting in het Rijnland heeft ongetwijfeld toebehoord aan de Graaf van Holland.
Enkele graven die rond 1100 leefden waren: Dirk VI (1122-1129) en Floris II (1129-1131).