Kerk in de Dorpsstraat

1100 tot heden

Waar nu de Dorpskerk staat heeft in vroeger eeuwen de St.Michaëlkerk of St. Pancratiuskerk gestaan. Deze kerk werd in 1200 gebouwd en had een losse toren. Het fundament hiervan is nog zichtbaar naast de kerk. Deze eerste kerk van Leiderdorp is tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) verwoest door de Spanjaarden. In 1620 is op dezelfde plek de huidige Dorpskerk gebouwd. Het Mitterreither-orgel dateert uit 1781. Later, in 1846, werd er op het ingangsportaal een toren gebouwd, deze is in 1965 afgebroken.In de periode 1965 – 1970 is de kerk gerestaureerd naar de huidige vorm.
In de kerk bevinden zich grafzerken uit de 16e, 17e en 18eeeuw waaronder die van Pieter van der Does en zijn familie.