De Echte Boskoopse Braderie

Drie jonge ondernemers nemen in 1979 het initiatief

Een braderie is een feestelijke, kermisachtige markt of winkelweek met verkoop op straat. En dat ontbrak er in Boskoop totdat in 1979 drie jonge plaatselijke ondernemers, toen middenstanders genoemd, het initiatief daartoe namen.

Er was in Boskoop een soort vacuüm ontstaan. De generatie van de traditionele winkels en bedrijven was ingedut en een nieuwe generatie was op komst. Vaak een zoon of dochter die als toekomstig opvolger in het bedrijf kwam. Boek- en Kantoorboekhandelaar Willem Kruiswijk, zelf opvolger van vader Gerrit Kruiswijk, benaderde Gerrit Koetsier, opvolger van vader schoenhandelaar Piet Koetsier en de bedrijfsleider van Het Centrum Supermarkten Dirk Jongejan. Alle drie waren zij op hun manier al bezig geweest om de Boskoopse Middenstand nieuw leven in te blazen maar zagen in dat dit toch gezamenlijk zou moeten gaan gebeuren. De drie kwamen bij Kruiswijk bijeen op Reijerskoop 123 om eens van gedachten te wisselen en ideeën te bespreken. Die avond werd al spoedig duidelijk dat er spoedig iets moest gaan gebeuren in het dorp. Jongejan opperde dat er een Braderie moest gaan komen en besloten werd om dat dan maar eens te gaan organiseren. In het najaar, het najaar van 1979.

Bang voor te weinig bezoek

Niet gehinderd door enige kennis van zaken ging het drietal van start. Als datum werd 29 september vastgesteld, plaats van handeling de Burgemeester Colijnstraat en voor het geval dat, werd er aan de Boskoopse Middenstand Vereniging een borg van duizend gulden gevraagd en toegezegd bij monde van Voorzitter Wim Tol. De drie benaderden alle Boskoopse winkeliers en bedrijven en al gauw ook de plaatselijke verenigingen. En deelnemers kwamen er genoeg. De borg was al spoedig niet meer nodig. De Burgemeester Colijnstraat was al gauw vol. In de eerste plaats met de aldaar gevestigde winkels en bedrijven maar ook de tussenliggende ruimten werden gebruikt en dus moesten ook de Kerkstraat, het Kerkplein, de Dorpsstraat, Bootstraat, Barendstraat, Zijde, Raadhuisplein, Achter de Kerk en de Koninginneweg (allen ook in de loop der jaren) een deel van het parcours gaan uitmaken. Vergunningen werden aangevraagd maar niemand had een idee voor wat voor groots eraan zou gaan komen. Ook de organisatie niet. “Bang” omdat er misschien te weinig mensen een bezoek aan het evenement zouden gaan brengen, werd er publiciteit gezocht in de plaatselijke- en streekbladen en reed met op de vrijdagavond vooraf nog met een geluidswagen door het dorp.

Ook van buiten Boskoop wilden (markt)handelaren komen. Er werd wel aan branchebescherming gedaan door Jongejan, Kruiswijk en Koetsier. Zij waren inmiddels zelfbenoemd voorzitter, sekretaris met een “k” om op te vallen en penningmeester van misschien een toekomstige Braderievereniging Boskoop.

Burgemeester hakt de knoop door

Op zaterdag 29 september 1979 kon Burgemeester J.H. Reinders des morgens om 10.00 uur de Eerste Echte Boskoopse Braderie openen door letterlijk een knoop door te hakken aan het begin van het parcours. Een openingshandeling waarbij de organisatie zeker een achterliggende gedachte had. En het werd een succes en er kwamen heel veel bezoekers, zeker ook door het “verdiende” mooie weer dat  bij zo’n buitenevenement hoort. Voor iedereen viel er wat te beleven, te eten en drinken, te luisteren en te bekijken. Ook voor de (jongste) jeugd waren er aandacht en activiteiten.

Vastberaden en trots op het behaalde resultaat werd er door het drietal besloten om er een tweedaags evenement van te maken: vrijdag en zaterdag, het derde weekeinde van september.

Ruim 40 edities Braderie 

Inmiddels zijn er ruim veertig Braderieën gehouden in de Dorpskern alleen het coronajaar 2020 moest worden overgeslagen. Ook is de Braderievereniging Boskoop een feit geworden. Er zijn vele acties en activiteiten geweest. Teveel om op de noemen maar helicopterrondvluchten, Jokkebrokfestival, Anita Meyer, Ome Co de clown, luchtacrobatiek met parachutisten, een lasershow, gondelvaart en een stuntteam waterskiën, straatacts, thema’s als Wild West en Maritiem en een motortrial. En dan om de vijf jaar als er genoeg gespaard was een groot vuurwerk op de vrijdagavond.

De sociale braderie 

Als gauw werd er over een sociale braderie gesproken. Men ontmoette elkaar daar en met familie van buitenaf werd er op de braderiedagen afgesproken.

In de loop der jaren is het driemanschap opgevolgd. Maar nog steeds bestaat de organisatie uit jonge, enthousiaste mensen die zich volledig inzetten om de Braderietraditie voort te zetten. Boskoopse Middenstanders waren inmiddels Boskoopse Ondernemers geworden. Maar één ding in hetzelfde gebleven: De Echte Boskoopse Braderie zelf.

(Tekst: Willem Kruiswijk)