De Effenaar

de 'revolutie' van Eindhoven

De Effenaar, het gebouw en alles wat er voor staat, is waarschijnlijk het best bewaarde monument van de kritische tijdgeest van rondom 1970. Zij het dat de tegenwoordige functie van de Effenaar, een landelijk bekend poppodium, wezenlijk verschilt van die bij de start.

De leegstaande linnenweverij van Van den Briel & Verster aan de Dommelstraat kreeg in 1971 een tweede leven onder de naam Open Jongerencentrum Para+. Hier kon de Eindhovense jeugd zijn hart luchten over politieke en maatschappelijke wantoestanden, perikelen op school en niet-deugende ouders. Min of meer ongestoord konden de bezoekers er ook softdrugs gebruiken.

Weinig bekend is overigens dat de naam van het gebouw met de opvallende gevel rechtstreeks ontleend is aan het textielverleden: een effenaar is een soort kam om draden te geleiden op het weefgetouw, waardoor weefsel effen, vlak wordt.

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig werd de muziekprogrammering gericht op een breder publiek. Om aan de top mee te kunnen draaien was nieuwbouw van de inmiddels volledig uitgewoonde oude fabriek noodzakelijk. Na talloze plannen, eindeloos geharrewar met diverse wethouders en de politiek was de nieuwe Effenaar in 2005 een feit.