De Bijenkorf

zichtbare bekroning van groei en welvaart

Het terrein waarop De Bijenkorf ligt is een uitbreiding van het stadscentrum, die tot stand kwam door de verplaatsing en ophoging van de spoorbaan kort na de Tweede Wereldoorlog.

Architect Gio Ponti richtte zich bij zijn ontwerp van De Bijenkorf vooral op de aantrekkelijkheid van het gebouw voor het winkelende publiek. Een modern warenhuis was volgens Ponti 'een grote dichte doos met heel veel begerenswaardige zaken'. De Bijenkorf werd in maart 1968 geopend.

Vooral de hogere en middenklasse, met zijn gemiddeld hoge inkomen en in Eindhoven goed vertegenwoordigd, werd aangesproken door het licht snobistische concept van De Bijenkorf.

De recente renovatie, waarbij ook de onderdoorgang naar Woensel werd verbeterd, is een succes wat betreft levendigheid en het aantal bezoekers dat het Piazza Center en De Bijenkorf trekken.