Geknipt door Barbara de Graaff

Het knippen en snijden van figuren of vormen is al heel oud en vindt zijn oorsprong in het Verre Oosten. Vanaf de 17e eeuw komt papierknippen in Nederland in kleine kring in zwang. Het zijn voornamelijk kunstzinnige dames van gegoede huize. In de 19e eeuw heeft Barbara de Graaff (1804-1884) uit Sommelsdijk zich de knipkunst eigen gemaakt. In een lijst zitten diverse soorten knipwerk van haar hand, maar het meest intrigerend zijn wel de silhouetten in de andere lijst. Mogelijk heeft Barbara de Graaff hier personen uit Sommelsdijk, wellicht familieleden, in knipkunst vereeuwigd.