Armenblokken of -bussen

De zorg voor armen bestaat al eeuwenlang. Naast de diaconieën van de kerken was in elk dorp een burgerlijk armbestuur actief. De verstrekkingen van beide armbesturen waren amper toereikend. Zeker in de 19e eeuw bestond er vaak bittere armoede. Giften waren daarom zeer welkom. In een armenbus of -bos kon een bijdrage voor de armen worden gedeponeerd. Het was in veel plaatsen gebruik bij huwelijksvoltrekkingen een armenbus op tafel te hebben staan en dat er naar vermogen een gift in werd gedaan. Ook op andere plaatsen kon men een gift doen.