Meekrapspade

Eeuwenlang was meekrap het belangrijkste landbouwgewas op het eiland. De wortels van de meekrapplant bevatten rode kleurstof dat werd gebruikt in de verfindustrie. De meekrap stond doorgaans drie jaar op het land. De wortels konden wel een meter lang worden. Voor het delven ervan werd gebruikgemaakt van speciale spaden. Vanaf 1870 was er weinig vraag meer naar meekrap. De meekrapspaden werden niet gebruikt voor andere teelten en zijn daarom op den duur weggegooid. Van de honderden meekrapspaden, die er moeten zijn geweest, zijn er maar enkele behouden.