Gebloemd jakje

De meeste kleding, die het museum door de jaren heeft verzameld, doet denken dat de dracht alleen zwart of heel donker was. Ook oude portretfoto's bevestigen dit beeld. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de kleding inderdaad soberder en donkerder. Deels had dit met geloofsovertuiging te maken, maar ook het langdurig in de rouw zijn heeft steeds meer vrouwen doen besluiten donkerder kleding te gaan dragen. Maar rond 1850 was de dracht veel kleuriger. Enkele voorbeelden zijn in deze vitrine tentoongesteld, zoals dit gebloemde jakje.