Stadsontwikkeling in de 16e en 17e eeuw

Van bescheiden groei naar krimp

Nadat de Sint-Elisabethsvloed van Dordrecht een notendop in een enorme plas water had gemaakt, was het economisch gedaan met de belangrijkste stad van Holland. Toch kon Dordrecht nog tot in de zeventiende eeuw groeien.

De oude stadspoorten, die voorheen toegang tot Dordts enorme achterland gaven, staarden uit over een landschap met dijken, bossages, akkers, terpen en diverse begroeiing. Al snel ontstonden er velden met biezen en riet en schoten er wilgen op. De oudste kaarten laten begroeide eilandjes zien met daartussen kreken en een paar rivierarmen. Hoe kon zo'n geïsoleerd stadseiland dan toch nog in bewonersaantal groeien?