Dordtse Synode

De Dordtse bevolking moet zich in november 1618 bij de Groothoofdspoort hebben vergaapt aan de meer dan honderd predikanten, professoren en bestuurders uit binnen- en buitenland die de stad overspoelden en daar tot 29 mei 1619 zouden vergaderen. De stad was plotsklaps het centrum van Europa!