1618 - 1619 Tijd van regenten en vorsten

Dordtse Synode

De Dordtse bevolking moet zich in november 1618 bij de Groothoofdspoort hebben vergaapt aan de meer dan honderd predikanten, professoren en bestuurders uit binnen- en buitenland die de stad overspoelden en daar tot 29 mei 1619 zouden vergaderen. De stad was plotsklaps het centrum van Europa!