Willem Drees

Een belangrijke politicus in de geschiedenis van Nederland

Willem Drees was een Socialistische politicus die de minister-president was tijdens de weder opbouw van Nederland. Hij heeft verschillende wetten bedacht waaronder de Noodwet Ouderdomsvoorzieningen, Werkeloosheid wet en Algemene Weduwen- en Wezenwet.

Willem Drees werd geboren in Amsterdam. Zijn vader overleed al toen hij vijf jaar was. Hij is orthodox christelijk opgevoed maar blijft niet geloven in God. Nadat Drees in 1902 de verkiezingsoverwinning van Troelstra had bijgewoond bewonderde hij hem enorm. Hierdoor werd hij ook socialistisch net zoals Troelstra. 

in 1910 trouwde Willem met Catharina Gent. Zij kregen samen vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Een van zijn dochters stierf jong en zijn zoon (Willem Drees Jr) werd later ook minister. 

Op 22 december 1958 werd Willem Drees benoemd tot minister president en dat zou hij blijven voor vier kabinetten. In al deze jaren heeft hij Nederland een verzorgingsstaat gemaakt. Hij heeft vele Sociale wetten ingevoerd en stond voor het helpen van werkelozen en armen. Ook werd in die tijd Nederlands-Indië onafhankelijk verklaard. Dit was een grote verandering voor Nederland.  

Willem Drees heeft super veel betekent voor de rechtstaat van Nederland. Veel armen en ouderen werden door zijn wetten geholpen en waren nu niet meer afhankelijk van liefdadigheid. Vele van deze wetten zijn vandaag de dag nog heel erg belangrijk. Onder zijn leiding is Nederland weer opgebouwd en dat is een hele prestatie!