Moest dat nou?

Opheffing gemeente Weerselo

Tijd van televisie en computers

Bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 kwam de gemeente Weerselo tot stand. Die omvatte de dorpen Weerselo, Rossum, Saasveld en Deurningen, met het Stift als een aparte enclave in het dorp Weerselo. In het Stift was de eerste 150 jaar het gemeentehuis gevestigd. De burgemeester woonde er ook. Oorspronkelijk had de gemeente tot taak om bestuurlijk alles in goede banen te leiden rond infrastructuur (in 1900 had Weerselo 1 km aan "kunstweg"), onderwijs, volksgezondheid, nijverheid, handel, landbouw en veeteelt. Maar aan het eind van de 20ste eeuw kende het gemeentebestuur een veel breder scala aan taken. De politieke kleur was, doordat het overgrote deel van de bevolking katholiek was, KVP, later CDA. Zij hadden de meerderheid in de raad. Later kwamen daar kleinere parijen bij. Door de uitzonderlijke groei was er behoefte aan een groter gemeentehuis en besloot de raad om in 1955 op de Beld in het dorp Weerselo een nieuw bestuurscentrum te bouwen. Dit moest het hart van het dorp worden en het gemeentehuis kreeg een uitstraling die paste in de plattelandsomgeving. Ruim 50 jaar heeft het gefunctioneerd en het dorp Weerselo gemaakt tot wat het nu is.

Gestage vermindering van oppervlakte

De gemeente Weerselo telde op 31 december 2000 een aantal van 9.294 inwoners en had op het moment van opheffen een oppervlakte van 92 km². Dat komt neer op een dichtheid van 100 inwoners per km². Hierdoor kon de gemeente als een plattelandsgemeente worden gekwalificeerd. De omvang schommelde door de jaren heen vanwege gemeentelijke herindelingen en de uitdijende stedelijke ambities van de gemeenten Hengelo en Oldenzaal. Per 1 januari 1886 werd een deel van de marke Klein Driene overgeheveld naar de gemeente Hengelo; de rest van de marke volgde per 1 december 1943. Op dit grondgebied zouden vanaf de jaren vijftig de wijken Groot- en Klein Driene verrijzen. In 1972 kwam de buurschap Hasselo bij Hengelo ten behoeve van uitbreiding van de wijk de Hasseler Es. De laatste wijzigingen betrof de grens met de gemeente Oldenzaal. Per 1 januari 1994 ruilden beide gemeenten een gebied om uitbreiding van de Oldenzaalse wijk Graven Es mogelijk te maken.

Opheffing per 1 januari 2001

Na een langdurige en zorgvuldige voorbereiding ‒ en ondanks alle protesten uit de gemeente Weerselo ‒ nam de Tweede Kamer op 13 september 2000 een wet aan die de gemeentelijke herindeling in een deel van Twente regelde. Doel was om te komen tot een betere en efficiënte bestuursstructuur. Het gevolg was de opheffing van de gemeente Weerselo. Die ging, samen met de gemeenten Ootmarsum en Denekamp, in 2001 op in de nieuwe gemeente Dinkelland. Een klein gedeelte in het zuidwesten werd bij de gemeente Hengelo gevoegd. In het zuidoosten ging een deel van het buitengebied van Deurningen, met daarin het recreatiegebied Het Hulsbeek, over naar de gemeente Oldenzaal. In het uiterste zuiden kreeg Enschede het gedeelte van de vliegbasis Twente, dat zich binnen de gemeente Weerselo bevond, erbij. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Dinkelland kwam in 2007 in Denekamp te staan.