Een jaar lang feest

Folklore in Weerselo

Tijd van televisie en computers

De folkloristische uitingen in de kerkdorpen Rossum, Weerselo, Deurningen en Saasveld komen sterk overeen.

Jaarwisseling

Al vóór oudejaarsdag bakken veel mensen Nieuwjaarsrolletjes (knieperkes). Melkbussenschieten met carbid is erg populair. De buurten kopen vaak samen vuurwerk en de oudejaarsavond wordt in familiekring of samen met de buurt doorgebracht. Om middernacht gaat iedereen de straat op om vuurwerk af te steken. Als de buurtbewoners niet 's avonds al samen zijn geweest, dan gaan ze daarna gezamenlijk naar één buur om daar elkaar de hand te schudden en een borrel te drinken op het nieuwe jaar.

Carnaval

Wie prins en adjudant worden, blijft geheim. Vaak weten alleen de naasten wie de prins is. De familie hoort het op de avond van presentatie. De buurt zorgt voor de versiering van het huis, is uitgenodigd bij de diverse festiviteiten en doet mee aan de optocht. Wie in Weerselo jeugdprins wil worden, moet een slogan bedenken. De mooiste wint en in overleg met de ouders wordt de bedenker daarvan de prins. Hij kiest een sik. Andere jongens vormen de raad van elf, de meisjes treden op als dansmarietje. Op de vrijdagavond van het carnavalsweekend vindt de sleuteloverdracht plaats in het gemeentehuis van Dinkelland. Er worden optochten gehouden. Waar prins en adjudant wonen, is overduidelijk te zien aan de versiering en de verlichting. De gala-avonden, waarop de gebeurtenissen in het dorp van het afgelopen jaar nog eens fijntjes onder de aandacht worden gebracht, trekken veel bezoekers. Op de dinsdagavond voor Aswoensdag is het bok verbranden en wordt alle versiering weer opgeruimd. Op diezelfde avond (vastenavond) wordt er iets lekkers gebakken.

Pasen

Na de kerkdienst op Palmzondag is er een palmpaasoptocht, met de harmonie voorop. Voor Pasen halen de dorpsbewoners hout. De mensen kunnen er ook snoeihout naar toe brengen. Een geestelijke steekt het paasvuur aan met vuur van de paaskaars uit de kerk. In Weerselo brandt het paasvuur op locatie Hoge Haarweg; in Saasveld op een akker buiten het dorp; in Deurningen op de es net buiten het dorp aan de Vliegveldstraat. De jongelui in Deurningen houden de laatste dagen en nachten wacht om te voorkomen dat het hout als grap voortijdig in brand wordt gestoken. In Rossum gaat in een lange stoet naar de plek en steekt de parochiepriester het paasvuur aan op de es bij de Kroezenboom. Het mannenkerkkoor zingt paasliederen.

Najaarsgebruiken

Het midwinterhoornblazen in de adventstijd is een algemeen gebruik. In Saasveld wordt hoofdzakelijk op natte hoorns geblazen. De melodieën, oaln en neijn roop, zijn per marke verschillend. In de huizen staat een versierde kerstboom met nog vaak een kerstkribbe. Buurten hebben vaak gezamenlijk een grote kerstboom, die feestelijk wordt opgezet. Ook huizen en tuinen worden mooi verlicht.
Op Tweede Kerstdag vindt in Rossum het oude gebruik van Sint Steffenrijden, een rondrit met paarden plaats. Ongehuwde boerenjongens rijden dan met jonge ongezadelde paarden door het dorp en veld. Volgens oud volksgeloof zou dit de vruchtbaarheid van het land bevorderen en paarden tegen ziekte beschermen.
Onnozele kinderen wordt in Deurningen gevierd; het jongste kind mag op 28 december kiezen wat er gegeten wordt.