Koninklijk bezoek

Oranje boven

Tijd van televisie en computers

Koninginnedag wordt in Vriezenveen traditioneel gevierd. Bij jubilea van het koningshuis zijn de grote bogen over de dorpsstraat nog altijd in zwang. Het koningshuis van Oranje Nassau heeft een warme plek in de harten van Vriezenveners. Zowel in Westerhaar-Vriezenveensewijk als in Vriezenveen zijn Oranjeverenigingen ontstaan, die festiviteiten organiseren rondom het koningshuis. Vanouds staat de jaarlijkse Koninginnedag daarbij centraal. Beide verenigingen zijn lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland. Hoogtepunten voor Oranjegezind Vriezenveen vormde een tweetal koninklijke bezoeken. In 1905 bezocht H.M. Koningin Wilhelmina het dorp naar aanleiding van een trieste gebeurtenis: de grote brand van dat jaar. In 1958 kwam H.M. Koningin Juliana naar Vriezenveen voor een werkbezoek, waarbij de ruilverkaveling centraal stond.

Wilhelmina

Na de rampspoed die Vriezenveen trof op 16 mei 1905, kwam Hare Majesteit de Koningin vanuit Apeldoorn naar Vriezenveen. Op vrijdag 19 mei kwam zij rond de klok van enen in Vriezenveen aan. Zij maakte de reis in een open voertuig en was daarbij vergezeld van haar gemaal prins Hendrik von Mecklenburg Schwerin. De vorstin begon haar rit op het Westeinde bij de brug en werd geattendeerd op de gebouwen van de textielfabriek van Jansen & Tilanus, die gespaard waren gebleven. Ze vervolgde haar tocht in de open auto over de dorpsstraat tot de woning van dokter Versteeg, waar burgemeester J.C. Bouwmeester haar verwelkomde. Ten huize van de dokter werd een lunch gebruikt. Daarna maakte zij een rit langs de 225 afgebrande huizen, twee kerken en het gemeentehuis op Het Midden. Ze vertrok vervolgens via de Almeloseweg naar Almelo.

Juliana

Op dinsdag 6 mei 1958 bracht Hare Majesteit Koningin Juliana een werkbezoek aan onze gemeente. Zij had daarbij speciaal belangstelling voor de ruilverkaveling, die op dat moment in volle gang was. Zij bezocht het gebied, een oude boerderij aan de dorpsstraat en een nieuwe boerderij in het gebied aan de Westerveenweg. De ontvangst van de koningin begon in Aadorp, waar zij en haar gevolg werden ontvangen door het gemeentebestuur. Vanaf het eerste moment binnen de grenzen van de gemeente werd zij begeleid door burgemeester H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijke. Na Aadorp zette het gezelschap koers naar de Westermaatweg, waar de vorstin uitvoerig geïnformeerd werd over een ontginningsproject. Daarna ging het via de Oostermaatweg, de Walstraat en het Oosteinde naar het dorp.

Boerderijenbezoek

Hier werd gestopt bij de boerderij van de familie J.H. Eshuis. De koningin werd door de gastheer verteld over de boerderij en de oude perceelsinrichting. Daarna werd via de dorpsstraat en de Kanaalweg Noord langs de fabriek van Jansen & Tilanus gereden, waar het vlaggenzwaaiend personeel stond en via een lus van Westerveenweg, Oosterveenweg, Paterswal en Dalweg werd Westerhaar-Vriezenveensewijk bereikt. Ook hier stond veel publiek en schoolkinderen. Daarna zette men koers naar de boerderij van de families G. Hoff en E.H. Hoff aan de Westerveenweg. Op de deel van de boerderij werd H.M. de Koningin toegesproken door mevrouw C.I.C.C.S. Huyssen van Kattendijke-Greven, de vrouw van Vriezenveens eerste burger. Zij sprak als voorzitter van de commissie Voorlichtingswoning. Daarnaast sprak ook de heer G. Hoff, de eigenaar en bewoner van deze boerderij, als voorzitter van de plaatselijke ruilverkavelingscommissie. Hij vertelde over de ontwikkeling van Vriezenveen sinds de komst van de "vrije Vresen, die daer woenden op den Vene". Na de bezichtiging van de woning en de stallen nam de vorstin afscheid en vertrok huiswaarts.