De Klaampe

Van dorpshuizen tot Kulturhus

Tijd van televisie en computers

Het eerste officiële dorpshuis in de gemeente Vriezenveen was dorpshuis De Hulle, dat werd geopend in 1965. Het had als functie de inwoners een ontmoetingsplek te bieden en te voorzien in benodigde ruimte voor diverse verenigingen. De Hulle als dorpshuis bestaat niet meer, maar de naam is wel behouden gebleven. De woningstichting Vriezenveen-Westerhaar liet onder diezelfde naam een complex van 35 appartementen bouwen op de locatie van het voormalige dorpshuis aan het Manitobaplein.

't Aahoes

In Aadorp werd in 1973 't Aahoes gebouwd. Als voorloper op het gemeenschapscentrum was er "de schuur". In 1970 was men begonnen met het opknappen van een varkensschuur achter een boerderij aan de Albardastraat, die destijds de functie als ontmoetingsplek had voor de inwoners. Bij de nieuwbouw werd tevens een sportzaal gebouwd voor scholen en diverse verenigingen. In de voormalige gemeente Vriezenveen bestaan diverse buurthuizen, waaronder het Westerdok in Vriezenveen West, het Kooikershuus in Vriezenveen Oost en dorpshuis Bruinehaar. Tegelijk met de bouw van de derde school in 1929 werd er door de Hervormde Gemeente van Tubbergen een kerkje gebouwd, dat sinds 1953 ook dienst ging doen als buurthuis. Deze functies heeft het "witte kerkje" in Bruinehaar tot op de dag van vandaag.

De Klaampe

In Westerhaar-Vriezenveensewijk was de totstandkoming van het gemeenschapscentrum De Klaampe een moeizame weg. Alle inwoners van het dorp werden in 1972 door een huis aan huis verspreide krant uitvoerig ingelicht over de vorderingen van het zo gewenste gebouw, dat moest dienen als modern gemeenschapscentrum met sportzaal. De financiering van het grote project bleek een moeilijk te nemen obstakel. Het bestuur van het gemeenschapscentrum in oprichting organiseerde daarom een grote collecte. De overheid zou elke opgehaalde gulden 25 keer vermenigvuldigen. De bevolking tastte diep in de eigen buidel om het centrum te realiseren. De collecte bracht maar liefs f 54.000,‒ op. Op 15 februari 1974 was de opening van De Klaampe een feit. Voor die tijd was het een ultramodern en groot gebouw, waar diverse verenigingen en instanties gebruik van maakten.

Kulturhus De Klaampe

In 2003 werd er door de gemeente Twenterand begonnen met de voorbereidingen van het Kulturhus in Westerhaar-Vriezenveensewijk, ter vervanging van het oude gemeenschapscentrum De Klaampe. Op 23 mei 2007 werd kulturhus De Klaampe officieel geopend. Na een prijsvraag onder de inwoners van het dorp werd besloten dezelfde naam als het oude gemeenschapscentrum aan te houden voor het nieuwe Kulturhus. Het gebouw wordt in Nederland vaak als voorbeeld voor andere cultuurhuizen gezien, mede dankzij de brede opzet met inbreng vanuit de sectoren welzijn en cultuur, zorg, educatie en sociaal werk. Sport is met een grote multifunctionele sporthal tevens goed vertegenwoordigd.

Meer functies in één gebouw

Uniek is de toevoeging van een medisch centrum, op initiatief van huisarts G.P. Nillessen. Er wordt een eerste- en tweedelijns zorgvoorziening geboden in het gebouw, met twee huisartspraktijken, twee fysiotherapiepraktijken en een tiental overige voorzieningen. Mede doordat diverse specialisten van ziekenhuizen uit Hardenberg en Almelo er spreekuren houden, heeft het medisch centrum een regiofunctie gekregen. Naast de permanente zorg is er ook wekelijkse ondersteuning van onder meer een mobiele röntgenunit en bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een prikpost en trombosedienst. Het Kulturhus heeft zo in korte tijd de functie van regionale ontmoetingsplaats gekregen.