Bedrijventerrein Twente

Handel en nijverheid

Tijd van televisie en computers

Na de oorlog liep de periode van de vervening op het eind. Steenkool en olie verdrongen de turf als voornaamste brandstoffen. Met name voor de omgeving van Westerhaar-Vriezenveensewijk betekende dit een forse aderlating. De investeerders trokken hun handen af van het gebied, terwijl er voor de bewoners weinig bestaansmogelijkheden overbleven. In 1952 kreeg het gebied samen met noordelijker gelegen gemeenten de status van Ontwikkelingsgebied Noordoost-Overijssel. De bedoeling was om nieuwe vormen van bedrijvigheid aan te trekken. Mede doordat Vriezenveen buiten het ontwikkelingsgebied viel, kwam van de geplande industriële revolutie in Westerhaar-Vriezenveensewijk minder terecht dan gehoopt. De bewoners profiteerden vooral van de economische bloei in aanpalende dorpen en steden.

Industrieterreinen

Door toedoen van de overheid ontstonden er specifieke locaties voor vestiging van industrieën. De verwevenheid van wonen en werken werd steeds meer doorbroken. Zo verdween de spuiterij van de gebroeders Aalderink in de dorpskern Westerhaar naar het bedrijventerrein Garstelanden. Dit bedrijventerrein is sinds de jaren tachtig meerdere keren uitgebreid en bestrijkt nu ruim 5 ha. Het grootste bedrijventerrein in Vriezenveen is Weitzelpoort, waarmee in de jaren zestig werd gestart. Met de uitbreidingen beslaat dit industrieterrein zo'n 30 ha. De meeste bedrijven vinden hier een plek. Enkele jaren geleden is men begonnen met de aanleg van het bedrijventerrein Almeloseweg Oost. Een aantal bedrijven uit het dorpslint zijn inmiddels verplaatst naar deze locatie.

Bedrijvenpark Twente

Door een zevental Noord-twentse gemeenten werd in 1978 het Bedrijvenpark Twente gesticht, dat voor 90% was gelegen op Vriezenveens grondgebied, maar later grotendeels onder Almelo kwam te vallen. Het park werd op 19 november 1980 geopend door de ministers Wil Alberda van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn collega Gijs van Aardenne van Economische Zaken. Toen in de beginjaren de grondverkopen stagneerden, kwam er plek voor een opslagplaats van de NAVO. Deze site is inmiddels in handen van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Op het park, het grootste bedrijventerrein van de gemeente Almelo, dat 240 ha omvat, zijn ook veel bedrijven gevestigd met de oorsprong in Vriezenveen, zoals Van Aalderen Twen Tyre, Abbink Vriezenveen Groep, Bilanx Accountants en Adviseurs, Companjen Bedrijfswagens, Dasko Transport, Kobes Plastics, Leemans Groep, Meulenbeld-Hofhuis, Wessels Expeditie.

Handel

Zowel de detailhandel als de groothandel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het economisch leven in Vriezenveen. Het meest markante voorbeeld zijn de Rusluie, die zich op het internationale vlak bewogen. Daarnaast stichtte G.B. ter Brake in het midden van de vorige eeuw een grossierderij op het Westeinde, die veel winkels in het dorp en regio bediende van levensmiddelen en andere producten. Het briefhoofd van het bedrijf in 1920 vermeldt: "koffie en thee, petroleum, koloniale waren en ijzerwaren, granen, meel, raap- en lijnolie en kunstmeststoffen". De handel in bouwmaterialen en betonproducten kent in Vriezenveen een tweetal grote bedrijven: Raab Karcher, dat ooit begon met Bernard Eshuis en zijn handel in stenen en dakpannen en Van den Bosch Beton, dat ook al in de jaren vóór de oorlog werd opgericht. Dit bedrijf heeft sinds enkele jaren de bouwmaterialenpoot verkocht. De betonproductie vindt nog altijd plaats in Vriezenveen en in Almelo op het bedrijventerrein Dollegoor.

Metaalindustrie

In de jaren na de oorlog kwam ook de metaalindustrie op. De bedrijven waren nog altijd gevestigd in de omgeving van het kanaal en de spoorlijn. In Twente was al in de eerste helft van de 20ste eeuw een bloeiende maakindustrie ontstaan, zoals Wichers Metaal, plaatbewerker Witte van Moort, Falco met metaalproducten voor buitenruimtes en Almi met steenknippers en pijpuitslijpers die de hele wereld over gaan. Daarnaast is er nog een groot aantal kleinschalige metaalbedrijven, die ook als toeleverancier optreden.
De meeste banen in de gemeente Twenterand vinden we in de sectoren handel, industrie en bouwnijverheid. Volgens een statistiek van 2008 waren er in Twenterand 10.800 banen, waarvan 2.820 in de handel, 1.900 in de industrie en 1.670 in de bouw. De economische opbloei van de regio is niet in de laatste plaats te danken aan het initiatief en de ondernemingszin van de eigen bewoners.