Oorlog in Oldenzaal

De strijd tegen Spanje

Tijd van ontdekkers en hervormers

Brand?

In 1584 vocht het Spaanse leger tegen de Nederlandse opstandelingen. Om te zorgen dat de Spanjaarden niet langer aan voedsel en andere spullen konden komen, bedachten de opstandelingen een plan. Ze zouden heel Twente plat branden. Ook Oldenzaal zou in de brand gestoken worden…

Een Spanjaard de baas

De Spaanse koning Filips II (de tweede) was vanaf 1555 de baas over de Nederlanden. Hij was een strenge koning. Filips wilde alles zelf beslissen. Ook vond de koning dat alle inwoners katholiek moesten zijn. Net als de hijzelf. Veel mensen hadden juist moeite met het katholieke geloof. Zij waren bijvoorbeeld tegen het vereren van beelden in de kerk. Deze mensen werden protestanten genoemd. Filips II liet de protestanten streng straffen.

Opstand

"Zo kan het niet langer", dacht een aantal mannen in Nederland. Eén van hen was Willem van Oranje. Die ken je misschien uit ons volkslied. Willem en zijn vrienden waren van adel en protestant. Ze wilden niet dat de koning in zijn eentje de baas speelde in Nederland. En ze vonden dat de koning moest stoppen met het straffen van protestanten. Filips II werd erg boos toen hij hoorde wat Willem en zijn vrienden wilden. Dat zou nooit gebeuren! Daarom kwamen de mannen in opstand tegen hun koning.

Oorlog

Na 1566 liep het uit de hand. De protestanten maakten de beelden in veel katholieke kerken kapot. Woedend stuurde de koning een groot leger naar de Nederlanden. Vanaf dat moment waren de Nederlanden en Spanje in oorlog. In Overijssel misdroegen de Spaanse soldaten zich verschrikkelijk. Daarom koos Overijssel in 1578 de kant van Willem van Oranje.

Verschrikkelijke jaren

In de jaren die volgden werd er hard gevochten in Overijssel. De boeren hadden er veel last van. Soldaten roofden de oogst en staken boerderijen in de brand. Ook de steden hadden te lijden onder de oorlog. Pas in 1626 waren de opstandelingen de baas in alle Overijsselse steden.

Hoe liep het af met Oldenzaal?

Uiteindelijk besloten de opstandelingen Oldenzaal toch niet in de brand te steken. Vanaf 1597 tot 1605 waren zij de baas in het stadje. Daarna wisten de Spanjaarden de stad weer in te nemen. De rooms-katholieken in Oldenzaal waren blij met de komst van de Spanjaarden. Zij kregen zelfs geld van de Spaanse koning om het dak van de kerk weer te repareren. In 1626 veranderde alles. Oldenzaal werd weer ingenomen door de opstandelingen. Zij verboden de rooms-katholieke godsdienst en gaven de Plechelmuskerk aan de protestanten. Na de oorlog was Oldenzaal niet langer de belangrijkste stad van Twente.