De Marktsteen

Een beroemde steen

Tijd van regenten en vorsten

Oudste voorwerp

Je zou denken dat het oudste voorwerp in Oldenzaal veilig in een museum ligt. Maar niks is minder waar. Het oudste voorwerp staat op de Grote Markt. Het is de Marktsteen. Deze steen werd tijdens de IJstijden, ongeveer 140.000 jaar geleden, door het landijs vanuit Scandinavië naar Twente gebracht.

Markt

De steen wordt in het Stadboek van 1619 voor het eerst genoemd. De kooplieden mochten pas handelen op de markt als men "voorbij den groten stein was gekomen." Waarschijnlijk stond de marktmeester op de steen om het marktgeld van de kooplieden in ontvangst te nemen. De steen werd ook gebruikt om de grens tussen de vier wijken van Oldenzaal aan te geven.

Weg met die steen!

In de 19de eeuw werd de markt steeds minder belangrijk. De grote steen op de markt begon sommige mensen in de weg te staan. In 1860 besloot het stadsbestuur dat de steen opgeruimd moest worden. Er werd een grote kuil naast de steen gegraven om hem daar in te laten verdwijnen. Toen de Oldenzalers dit zagen, werden ze boos. Ze vonden de steen bij de stad horen. Daarom besloot het stadsbestuur het gat maar dicht te gooien. Maar de steen mocht niet langer op de Grote Markt staan. Hij werd versleept naar het pleintje tussen de Plechelmuskerk en de zijtrap van het oude Stadshuis.

Terug naar de oude plek

In 1992 besefte men hoe belangrijk de Marktsteen voor Oldenzaal was. Daarom werd de steen op 26 mei teruggeplaatst op de Grote Markt. De steen ligt tegenwoordig hoger dan vroeger. Als je als jongen wilde laten zien dat je meetelde, moest je op eigen kracht op de steen kunnen klimmen. Nu heb je daar echt wel een stoel voor nodig.

Inspiratie

De steen is door veel dichters, tekenaars en fotografen als inspiratiebron gebruikt. De eerste tekeningen van de steen is gemaakt in 1756. Er zijn meer dan 30 ansichtkaarten uitgegeven en acht gedichten over de steen geschreven.