Hinkelien Schreuder

Sport en recreatie in de Hof van Twente

Tijd van televisie en computers

In de jaren dertig van de vorige eeuw ontstonden in veel plattelandsgemeenten landelijke rijverenigingen, ook in de kernen Delden, Diepenheim en Markelo. Menig boerenzoon voelde zich aangetrokken tot de paardensport. Overdag werd het land bewerkt met behulp van werkpaarden en 's avonds werd er met diezelfde paarden geoefend in dressuur en springen. Cross country was ook erg populair. Later werden speciale rijpaarden aangeschaft en deed men mee met landelijke wedstrijden.

Jan van de Jager werd Jan van de Zon

Een andere sporter van boerenafkomst werd een fervent biljarter. Aanvankelijk werd hij Jan van de Jager genoemd, naar de boerderij waar zijn ouders vandaan kwamen. Later werd dat Jan van de Zon, naar het horecabedrijf dat hij runde. Zijn echte naam was Jan Brunnekreef. In de jaren 1970 tot 1980 behoorde hij tot de betere biljarters van Nederland. Hij blonk uit in het billard artistique, het kunststoten. Hij werd met zijn team in verschillende spelsoorten nationaal kampioen en drie keer individueel kampioen op het onderdeel kunststoten. Hij werd tweede van Europa, won talloze toernooien en reisde overal naar toe om aan wedstrijden deel te nemen.

Van steenfabriek tot motorcross

De Herikerberg tussen Goor en Markelo is een interessant gebied voor biologen. De in de flank gegraven leemkuilen bevatten bijzondere biotopen. Rond 1900 waren er in de Hof van Twente meerdere steenfabrieken. In die periode is overal leem/klei afgegraven om stenen van te bakken. Zo zijn er op diverse plekken leemkuilen ontstaan. De leemkuilen op de Herikerberg kregen pas echt bekendheid toen de motorcrossclub Ons Genoegen er jaarlijks wedstrijden ging houden. De club werd in 1932 opgericht en de jaarlijkse behendigheidswedstrijd werd spoedig een terreinwedstrijd, aanvankelijk op de Markelose berg en later op de Herikerberg. In 1954 werd er de eerste Grand Prix verreden en in 1963 was Prins Bernard bij wedstrijden aanwezig. De Grand Prix 250cc op 11 mei 1961 leverde 30.000 toeschouwers op. In 1967 kreeg de club de opdracht om 's werelds grootste cross (de Motocross des Nations) te organiseren. De Diepenheimer Jan Roessink werd in 1969 nationaal kampioen in de 250 cc-klasse. Een bekende streekgenoot, de "flying dentist" Gerrit Wolsink, werd van 1968 tot 1978 maar liefst acht keer nationaal kampioen in de 500 cc-klasse. Na 80 jaar motorsport in Markelo is de club nog steeds actief met het organiseren van evenementen op wereldniveau. Door die inspanningen is Markelo wereldwijd bekend om het legendarische circuit "De Herikerberg".

Het natte Goor

Rondom Goor was er altijd veel water. Tot de jaren dertig van de 20ste eeuw waren er overal nog sloten achter de huizen (er was nog geen riolering). 's Winters werd daar zo gauw het maar even kon op geschaatst. De jeugd van Het Schild leerde schaatsen op de oude stadsgrachten, de Langengraven en de Kattengraven (korte gracht). Voordat het Twentekanaal gegraven werd, stonden 's winters hele weilanden onder water, waarop driftig geschaatst werd. In 1893 werd de ijsclub in Goor opgericht en in 1895 in Delden.

Opkomst en ondergang van het Goorse zwembad

Vanaf 1902 was er in Goor al sprake van een zwemgelegenheid op de plek waar de Holtdijksbeek en de Regge samen kwamen. Er waren zelfs badhokjes en rietmatten voor al te nieuwsgierige blikken en er was een ligweide. Met man en macht is er in de jaren dertig aan gewerkt om een zwembad in Goor te verwezenlijken. Iedereen werkte samen: notabelen, fabrikanten en de burgerbevolking. De bevolking van Goor, op dat moment amper 3.500 inwoners, bracht het voor de crisistijd ongelofelijk hoge bedrag bijeen van f 3.757,‒. Op 23 mei 1931 vond de feestelijke opening plaats onder begeleiding van de opgewekte klanken van Apollo. Na meer dan 80 jaar heeft de gemeente, Hof van Twente, besloten het zwembad in Goor te sluiten en de baden in Delden en Markelo op te knappen. In 1932 werd de Goorsche Zwem- en Poloclub opgericht. Vooral de Goorse zwemclub, later De Whee, heeft onder de bezielende leiding van Henny Alink veel zwemtalent voortgebracht. Het grootste zwemtalent van deze club is Hinkelien Schreuder.

Hinkelien Schreuder

Hinkelien werd geboren op 13 februari 1984 in Goor. Daar ging zij naar de basisschool. Vervolgens bezocht ze de Waerdenborch in Holten en haalde daar in 2002 haar VWO diploma. Ze woont sinds 2003 in Eindhoven, waar zij parttime werkt in een praktijk voor fysiotherapie.
In 1999 maakte ze haar internationale zwemdebuut. Ze nam deel aan de Jeugdkampioenschappen in Moskou. Ze vestigde in haar carrière tientallen records en haalde vele medailles. In 2001 werd Hinkelien gekozen tot belofte van het jaar. Ze trekt nog steeds de aardbol over, van NK naar EK en WK. Van Dubai naar Rio de Janeiro, Singapore, Peking en Australië, overal is ze geweest. Eind september 2011 heeft ze besloten om in ieder geval nog een jaartje door te gaan met haar zwemcarrière. Nog één keer naar de Olympische Spelen in Londen en dan is het genoeg!