Rederijkerskamer Bilderdijk

Cultuur in vele toonaarden

Tijd van burgers en stoommachines

Elke kern in de Hof heeft tenminste één muziekkorps en één toneelvereniging en elke buurschap treedt ook zeker één keer per jaar met een toneelstuk voor het voetlicht. En wat te denken van de jaarlijkse zomerfeesten, zowel in de kernen als in menige buurschap. Deze verenigingen en activiteiten vormen het hart van het culturele leven in de Hof van Twente.

Plattelanders op de planken

Al in 1867 werd in Markelo de toneelvereniging Rederijkerskamer Bilderdijk opgericht. Dominee Budde, die aldaar predikant was gedurende 37 jaar, nam daartoe het initiatief, samen met de onderwijzer Jan Benhem. Zij hebben veel bijgedragen aan het culturele niveau van de plattelandsbevolking in Markelo. De dominee moest er wel een preek aan wijden om de bevolking enigszins enthousiast te maken voor hun ideeën. De eerste repetities vonden plaats in de consistoriekamer van de Nederlands Hervormde Kerk. Jaarlijks voert men nog een stuk op in het voorjaar, waarvoor met veel elan gedurende de herfst en winter wordt gerepeteerd. Sinds 2004 heeft men ook twee jongerengroepen die zich vol enthousiasme bezighouden met toneel.

Hoge tonen

Op muzikaal blaasgebied heeft De Harmonie uit Diepenheim de langste adem. De Deepse Harmonie bestaat reeds sedert 1901. In 2000 werd ze Nederlands Kampioen en kreeg toen ook een koninklijke onderscheiding. Het huidige Apollo Goor zag in 1919 het daglicht, terwijl er daarvoor al een club onder diezelfde naam een aantal jaren muziek had gemaakt. Met de 27 bewaard gebleven instrumenten van deze voorganger trok men onder de bezielende leiding van de toen 18-jarige Albert Sommer van leer. Onder deze dirigent, die het orkest 50 jaar heeft geleid, bereikte de club de allerhoogste afdeling binnen de Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfarekorpsen. In 1959 en 1964 werd de club landskampioen op topconcoursen. Bij vele gelegenheden van nationale en internationale allure, zoals interlandwedstrijden, huwelijk van Beatrix en Claus, Holland Festival, radio-optredens, koninklijke regeringsjubilea en optredens in het buitenland oogstte de club, die inmiddels ettelijke deelorkesten kent, grote successen.

Klassieke klanken in sfeervolle ambiance

De Oude Blasiuskerk in Delden fungeert niet alleen als ontmoetingscentrum voor de protestantse gelovigen, maar biedt ook een podium voor periodieke klassieke concerten.
De Stichting Delden Klassiek/Kerk en Muziek organiseert maandelijks in de periode oktober-maart een concert op zondagmiddag in deze laatmiddeleeuwse kerk. De kamermuziekensembles die de concerten uitvoeren variëren in grootte tussen twee en dertig musici. In de zomermaanden worden er op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 12.30 uur lunchconcerten verzorgd, waar gerenommeerde organisten en cellisten klassieke meesterwerken ten gehore brengen. In het iets benoorden de stadskern gelegen eeuwenoude kasteel Twickel vinden er in april en september in de hal totaal 5 klassieke concerten plaats, uitgevoerd door strijkkwartetten of een zanger(es) met pianist. In zo'n ambiance waant men zich terug in de tijd waarin de uitgevoerde werken werden gecomponeerd.

Kunstzinnig Diepenheim

De amateurtoneelverenigingen in Diepenheim beleefden een bloeiend bestaan, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er drie clubs actief: Ons genoegen voor de burgers, de BOO voor de boeren (Bond van Oud-leerlingen van landbouwcursussen en landbouwscholen in Overijssel, nu Plattelands Jongeren Overijssel) en de TOG (Tot Onderling Genoegen) voor de arbeiders. In 1955 werd er ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan van Diepenheim gezamenlijk een schitterend openluchtspel opgevoerd getiteld: Regenwice, erfdochter van Diepenheim. In 2005 werd er een nieuwe versie van dat stuk vertolkt. Een aantal particuliere kunstliefhebbers richtte in 1981 de zolder van het exact 100-jarige gemeentehuis in Diepenheim in als expositieruimte voor schilderijen en beeldhouwwerken. Deze mensen verenigden zich en gaven zich de naam: Vrienden van Galerij 1881. Dit zou het begin inluiden van een nieuw tijdperk voor Diepenheim. Een reeks van indrukwekkende kunstactiviteiten heeft zich sindsdien in het Stedeke voltrokken. Nadat in 1987 hotel De Zwaan op de andere hoek van de Raadhuis- en Grotestraat door brand was verwoest, verrees op die plek een modern gebouw voor de kunst. Lang niet iedereen in Diepenheim vond het mooi. Maar de positieve effecten van de in 1990 opgerichte Kunstvereniging Diepenheim worden steeds meer zichtbaar. Verschillende galeries en aan kunst verwante bedrijfjes hebben zich inmiddels in het Stedeke gevestigd. Het is nog lang niet gedaan met de lokale kunstaspiraties. In het project Kunstwerk Diepenheim werken verschillende verenigingen samen. Voormalige herberg De Pol, boerderij (lös hoes) Het Ottenhuis, Het Diepvrieshuisje en de Maalderij krijgen een nieuwe culturele bestemming. In het kader van dit project is in 2011 een centrum voor tekenkunst, het eerste in Nederland, gerealiseerd.