Gasfabriek

Gemeentelijke nutsvoorzieningen

Tijd van burgers en stoommachines

Net als veel andere gemeenten in ons land kende de Hof van Twente diverse gemeentelijke bedrijven. Het eerste en daarmee oudste bedrijf van de gemeente Goor was het gasbedrijf. In 1867 werd een gasfabriek op de "Schildtsche Whee" gebouwd en in gebruik genomen. Doel was gaslevering aan particulieren en bedrijven, eerst uitsluitend voor (straat-)verlichting, later ook voor koken en verwarming. In tegenstelling tot andere plaatsen, waar het initiatief vaak door particuliere maatschappijen werd genomen, nam het gemeentebestuur hier zelf de oprichting en exploitatie in handen, om daarmee de voordelen te plukken van de winsten van een dergelijke onderneming. In 1914 was er vanwege een sterke toename van het gasgebruik reden voor uitbreiding van de fabriek, maar het gemeentebestuur koos voor het stichten van een elektriciteitsbedrijf, waardoor de gasfabriek in haar afgifte van gas zou worden ontlast, omdat gas grotendeels werd gebruikt voor verlichting. Bovendien bestonden er plannen voor een waterleidingbedrijf en door gebruikmaking van elektrische energie kon op de aanschafkosten van de drijfkracht voor de waterleiding aanzienlijk worden bespaard. In 1927 bleek uitbreiding van de fabriek echter niet ontkoombaar en in 1931 werd een geheel nieuwe fabriek gerealiseerd.

Elektriciteitsbedrijf

De exploitatie van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf begon in 1915. De verwachting was dat dit bedrijf geen hoge vlucht zou nemen, omdat de meeste gebouwen van gasverlichting waren voorzien. Dit veranderde door de hoge gasprijs en de grote voordelen van elektrisch licht. Eind 1915 waren er 30 aansluitingen en in 1917 bedroeg dit al 340. In verband met een door het Rijk opgelegde schaalvergroting werden zowel het gasbedrijf als het elektriciteitsbedrijf in 1987 verkocht aan Cogas.

Waterleidingbedrijf

Ook in 1914 werd het waterleidingbedrijf opgericht en werd er een watertoren met dienstwoning gebouwd aan de Markeloseweg. De distributie van water werd in 1915 ter hand genomen en in de jaren dertig werd het bedrijf uitgebreid met een machineruimte en een reinwaterkelder. Dit bedrijf werd in 1974 overgedragen aan de Waterleiding Maatschappij Overijssel, thans Vitens.
Ook de overige voormalige gemeenten in de Hof van Twente hadden al dan niet in samenwerkingsverband, gemeentelijke nutsbedrijven. Ook deze nutsbedrijven zijn in de loop der jaren in grotere verbanden opgegaan.