Thecla Bodewes

Zakenvrouw in een mannenwereld

Tijd van televisie en computers

De Hasselter scheepsbouwer Thecla Bodewes werd op 21 maart 2011 door minister-president Mark Rutte uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar 2011. Ze kreeg de "Prix Veuve Cliquot" vanwege het succes van de bedrijven onder haar leiding. Thecla Bodewes is directeur-eigenaar van Scheepswerven Bodewes in Hasselt en van de dochterondernemingen Scheepswerf de Kaap en Maritima Green Technology in Meppel. Haar uitverkiezing is in zekere zin te zien als een bekroning van honderden jaren scheepsindustrie langs het Zwarte Water.
Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis waren door hun ligging aan het Zwarte Water en het Mepperdiep en vlakbij de Zuiderzee bij uitstek geschikt voor alle mogelijke vormen van scheepsindustrie. Al in de Middeleeuwen werden er havens aangelegd en ontstonden er scheepswerven voor de bouw en reparatie van schepen, Daarnaast waren er zeilmakerijen, touwslagerijen, mast- en blokmakerijen. Ook de handelaren in scheepsbenodigheden verdienden er een goede boterham.
Tot ver in de 19de eeuw nam Zwartsluis voor de scheepsindustrie een prominente plaats in. Meer dan de helft van de bevolking was op een of andere manier betrokken bij alles wat nodig was om de schepen te laten varen. De omvang van deze bedrijfstak blijkt alleen al uit het aantal schepen dat vanuit Zwartsluis de Zuiderzee opvoer of daarvandaan kwam. In 1800 waren dat er 7.060, veel meer dan bijvoorbeeld Zwolle (1.930) en Hasselt (560).
In de jaren na 1880 had de scheepsindustrie het zwaar te verduren door de sterk groeiende concurrentie van het wegen railvervoer. Ook door de overgang van houten naar ijzeren schepen en de vervanging van zeilschepen door motorschepen moesten veel scheepvaartgerelateerde bedrijven hun deuren sluiten. Toch bleven ook in de 20ste eeuw met name in Hasselt en Zwartsluis scheepswerven in bedrijf. Door de aanleg van industrieterreinen en de goedkope grond werd het voor ook voor ondernemers in de scheepvaartindustrie weer aantrekkelijk zich langs het Zwarte Water te vestigen.

Een oud maar modern familiebedrijf

Al sinds 1816 bouwt de familie Bodewes schepen. Eerst in Hoogezand en vanaf 1923 ook in Hasselt. Oprichters van de werf in Hasselt waren de gebroeders Geert en Hermannes Bodewes. Tegenwoordig is de werf van Bodewes aan het Zwarte Water gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van bijna alle schepen voor de binnenvaart: baggerschepen, beunschepen, tankers, passagiersschepen, enzovoort. Tot de dag van vandaag bleef het een familiebedrijf. In 1998 nam Thecla Bodewes de leiding van het bedrijf over van haar ook na de emancipatiegolven van de afgelopen eeuw nog steeds vooral door mannen wordt beheerst. In interviews geeft ze aan daar zelf geen enkel probleem mee te hebben. Liever legt ze de nadruk op de voordelen van het vervoer over water en de bijdragen die haar bedrijf daaraan levert: "De voordelen van vervoer over water zijn groter dan ooit. Niet alleen is er op het water geen sprake van filevorming en dus is er een hogere betrouwbaarheid qua levertijden, maar ook is het een zeer duurzame vorm van transport. Er wordt aantoonbaar minder CO2 uitgestoten, het brandstofverbruik per hoeveelheid vervoerde goederen is een stuk lager en er is geen aanleg van asfalt nodig om de transportbehoefte aan te kunnen."