Freddie Weijs

Een ode aan de natuur

Tijd van wereldoorlogen

In 1969 opende kunstschilder en illustrator Freddie Weijs samen met een aantal kunstzinnige vrienden Atelier 69 in een voormalig vissershuisje aan het Klein Lageland in Zwartsluis. Nu, meer dan 40 jaar later, is hij de eigenaar van een succesvolle galerie aan de Kerkstraat 23. Veel van zijn werk is geïnspireerd door de natuur in de omgeving van het Zwarte Water en de mensen die daar leven en hun brood verdienen.
Frederik Weijs, roepnaam "Freddie", werd in 1951 geboren in Sint Jansklooster. In 1961 verhuisde hij naar Zwartsluis. Na zijn middelbare schooltijd was hij eerst een aantal jaren tekenleraar om eind jaren zestig verder te gaan als zelfstandig kunstschilder. Veel mensen uit de streek hebben in de daaropvolgende jaren teken- en schilderles van hem gehad.
Landelijke bekendheid kreeg hij door zijn boekenreeks Sporen van een Ambacht, achtereenvolgens getiteld Hout, Riet, Visserij en Scheepvaart. Stuk voor stuk onderwerpen die kenmerkend zijn voor de landelijke omgeving waarin hij woont. Al evenzeer geïnspireerd door de natuur is de Genemuidenaar Marinus Burgmeijer; evenals Weijs is hij autodidact. Burgmeijer heeft al diverse keren in het land geëxposeerd met zijn vaak realistische schilderijen van landschappen, planten, dieren en stillevens. Sinds 2009 beheert hij zijn galerie "De Diek" aan de M.G. Simondsstraat 1 te Genemuiden, in één van de oudste huizen van Genemuiden die bij de stadsbrand van 1868 gespaard zijn gebleven.

Natuur in Zwartewaterland

Door de eeuwen heen, heeft Zwartewaterland altijd zijn landelijk karakter behouden. Kleine geconcentreerde woonkernen werden en worden omgeven door een weidse groene wereld, sierlijk doorsneden door het Zwarte Water. De delta maakt deel uit van Nationaal Landschap IJsseldelta en van de Ecologische Hoofdstructuur, een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het landschap is er zeer veelzijdig: meren, uiterwaarden, dijken, veenpolders, ongerepte graslanden en landbouwgronden gaan samen op in een harmonieus geheel. Het gebied is van internationale betekenis voor doortrekkende en overwinterende vogelsoorten zoals de kleine zwaan en de kolgans. Ook de vegetatie is van grote waarde door de soortenrijkdom aan wilde planten.

Het Vogeleiland bij Genemuiden

In het Zwarte Meer bij Genemuiden ligt het Vogeleiland, ontstaan in 1942 door het opspuiten van zand en bagger; door bedijking kon het bewaard blijven. Het eiland is een waar eldorado voor vogelliefhebbers. Er broeden meer dan 60 soorten vogels, waaronder de blauwborst, de buidelmees, de nachtegaal, de kleine bonte specht en een kolonie blauwe reigers. Ook zijn er roofvogels te zien zoals buizerds en haviken. Tot 1986 viel het Vogeleiland onder het grondgebied van Genemuiden, tegenwoordig maakt het deel uit van de gemeente Noordoostpolder.

Kievitsbloemen en eendenkooien in Hasselt

Elk voorjaar vormen de kievitsbloemen in natuurgebied de Brommerd bij Hasselt een ware bezienswaardigheid. Honderdduizenden van deze planten staan dan in de drassige graslanden in bloei. Uniek voor Nederland, want de kievitsbloem is (in de natuur) een zeer zeldzame, beschermde plant. Aan de Klinkerweg in Hasselt (bij Genne) ligt eendenkooi Haasjes. De geschiedenis van deze kooi gaat mogelijk terug tot de Middeleeuwen: de kooi heeft misschien behoord tot het voormalige Zwartewaterklooster. Tegenwoordig is de kooi eigendom van Staatsbosbeheer. Ook in het Holtenerbroek ten oosten van Hasselt is nog een aantal eendenkooien bewaard gebleven.