Pacton

Industrialisatie

Tijd van televisie en computers

Het verhaal gaat dat A.Q.P. van der Ploeg , directeur van de Pacton, van plan was om in Lemelerveld een nieuwe fabriek te bouwen. Ter plaatse op zoek naar een geschikte locatie raakte hij in gesprek met een politieagent. Toen hij de agent zijn bedoeling voorlegde, antwoordde deze dat hij maar beter naar Ommen kon uitwijken, omdat daar veel meer arbeiders beschikbaar waren. Zo kwam de fabriek voor opleggers en aanhangwagens in 1955 aan de haven in Ommen tot stand. Jarenlang was de Pacton de grootste industriële werkgever in de gemeente.

Ploeg's Aanhangwagens Chassis Trechters Opleggers Nieuwerkerk

De geschiedenis van de Pacton begon in het jaar 1910, toen H.P. van der Ploeg in Rotterdam een smederij oprichtte. De onderneming beleefde een succesvolle start. Mede door toedoen van zoon A.Q.P. van der Ploeg specialiseerde het bedrijf zich naast zand- en grindtrechters in opleggers en aanhangwagens voor het toenemende wegvervoer. Het bombardement op Rotterdam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verwoestte het bedrijf grotendeels. In 1948 verhuisde de firma naar Nieuwerkerk, waar een nieuwe merknaam werd geïntroduceerd: Ploeg's Aanhangwagens Chassis Trechters Opleggers Nieuwerkerk (Pacton). Door de onstuimige groei van het bedrijf en de wens dichter bij het Duitse afzetgebied te opereren, opende in 1955 de fabriek in Ommen de deuren. De onderneming ging vanaf dat moment onder de merknaam Pacton verder.

Onderdanen voor het wegverkeer

De slogan van de fabriek was jarenlang "Pacton Ommen maakt 'onderdanen' voor reuzen van het wegverkeer". Meestal produceerden dergelijke fabrieken duizenden aanhangers van hetzelfde model. De Pacton hanteerde een andere strategie. Elke klant kon zijn wensen en eisen bij het bedrijf neerleggen. De productiesystemen bij Pacton werden zodanig ingericht dat men aan iedere wens van een klant kon voldoen. Dat gaf Pacton Ommen een sterke positie in de markt. Het bedrijf beschikte over goed opgeleide werknemers. Het bood plaats aan veel boerenzoons uit de omgeving voor wie geen toekomst op het familiebedrijf was weggelegd. De onderneming voerde een gedegen sociaal beleid. Verschillende werknemers begonnen er als leerling en bleven er tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Faillissement en doorstart

Het bedrijf is altijd erg gevoelig geweest voor schommelingen in de economie. Af- en toename van de consumptie heeft altijd directe gevolgen voor de transportsector en daarmee de vraag naar rijdend materiaal. Miljoenenorders van Defensie en de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) behoorden tot de hoogtepunten van het bedrijf. De mislukte productie van containers was één van de dieptepunten. Er was in 1975 een speciale productiehal voor gebouwd. Vier jaar later ging de Pacton failliet. Na een doorstart ging het de fabriek weer voor de wind. In de jaren negentig klom de Pacton op tot marktleider in Nederland. Het personeelsbestand breidde zich uit tot plusminus 300 man. De kredietcrisis bracht het bedrijf in zwaar weer. In 2009 moest opnieuw het faillissement worden aangevraagd. Maar ook nu kwam er weer een doorstart op kleine schaal. Slechts 50 mensen behielden hun baan. Het bijna 100-jarige bedrijf ging verder onder de naam Pacton Trailers BV.