Over de Vecht

De stadsbrug

Tijd van steden en staten

Pont en schuit

Als de burgers van middeleeuws Ommen naar de overkant van de Vecht wilden, kostte dat veel tijd. Ze moesten eerst op de pont of schuit wachten om over te steken. Daarom wilden de burgers een brug.

Eerste brug

In 1492 werd de wens van de burgers vervuld. Er kwam een brug vanaf de stadspoort over de Vecht. De brug werd betaald door de rijke edelman Hessel Mulert. De brug werd beheerd door de bruggemeester. Hij moest de brug schoonhouden, repareren en de tol in ontvangst nemen.

Betalen

Iedereen die over de brug wilde ‒ behalve de burgers van Ommen ‒ moest daarvoor tol betalen. Het waren vooral boeren die gebruik maakten van de brug. Zij betaalden met de graansoort rogge. Oversteken kostte de rijke boeren meer rogge dan arme boeren. Slimme boeren gaven vaak het slechtste deel van hun oogst aan de bruggemeester.

Halfnaakte mannen

Het innen van de tol ging niet altijd goed. In 1713 klaagden boeren uit Ommen over de bruggemeester. Hij zou de boeren hun kleren hebben afgerukt, omdat ze te weinig tol zouden hebben betaald. Pas in 1923 werd de tol afgeschaft.

Nieuwe brug

De Vechtbrug waar je nu over loopt of rijdt, is niet de middeleeuwse brug. De oude brug lag aan het einde van de Brugstraat. In 1970 werd de brug vervangen. De nieuwe brug kwam 100 m verderop te liggen. Als herinnering aan de oude brug, werd de nieuwe brug naar Hessel Mulert genoemd.