Angst op de Ommerschans

Bommen Berend in aantocht

Tijd van regenten en vorsten

Bang

Bang waren ze, de soldaten die in juni 1672 de Ommerschans tegen de troepen van bisschop Bommen Berend moesten verdedigen. Zodra ze hoorden dat de bisschop er aan kwam, dronken ze al het bier op en vluchtten weg. De verlaten schans viel zonder slag of stoot in de handen van de bisschop…

Oorlog met de Engelsen

In 1665 was Nederland in oorlog met Engeland. De bisschop van Munster (Duitsland), Berend van Galen, zag zijn kans schoon. De bisschop vond dat een stuk van Nederland hem toebehoorde. Hij sloot zich bij Engeland aan en viel met een leger van 400 man te paard en 300 man te voet Overijssel binnen. De bisschop hield veel van oorlogsvoeren. Zijn bijnaam luidde niet voor niks Bommen Berend.

Berooid

De verdediging van de grenzen was flink verwaarloosd, dus Bommen Berend had weinig moeite om Overijssel te overmeesteren. De soldaten sloegen flink aan het plunderen in Ommen en de bisschop dwong de bevolking tot het betalen van hoge belastingen. Nadat de Fransen te hulp schoten en Bommen Berend geen geld meer van de Engelsen kreeg, droop hij af. Hij liet de Ommenaren in armoede achter.

Nog een oorlog

In 1672 was Nederland weer in oorlog. Ons land werd tegelijkertijd door de Fransen en de Engelsen aangevallen. Bommen Berend was zijn verlies van een paar jaar eerder nog niet vergeten en besloot Overijssel weer aan te vallen. Ditmaal pakte hij het groots aan. Hij verzamelde een leger van 42.000 man voetvolk en 17.000 ruiters. Binnen 1 maand gaf Overijssel zich aan de bisschop over.

Bezet

2 jaar lang bezette de bisschop Overijssel. Een verschrikkelijke tijd voor de bevolking, die soldaten in huis moest nemen en voedsel, kleding, hooi en stro aan de bezetters moest leveren. Ook voor de Ommenaren braken zware tijden aan na de inname van de Ommerschans. In 9 dagen tijd hadden Bommen Berend en zijn mannen de hele graanoogst opgegeten, de burgers bestolen, en huis van de schout (soort politieagent) geplunderd en vernield. Pas na betaling van f 2.000,‒ wilde de bisschop uit Ommen vertrekken.

Vrede

In op 22 april 1674 sloten Frankrijk en Engeland vrede met Nederland. Ook Bommen Berend werd gedwongen de vrede te sluiten. Hij liet de bevolking van Overijssel voor de tweede keer berooid achter.