Oorlog in Ommen

Strijd tegen Spanje

Tijd van ontdekkers en hervormers

Soldaten in Ommen

In het voorjaar van 1568 liepen duizenden Spaanse soldaten over de stadsbrug van Ommen. Ze waren op weg naar Groningen om te vechten tegen Nederlanders die in opstand waren gekomen tegen hun koning.

Een Spanjaard de baas

De Spaanse koning Filips II (de tweede) was vanaf 1555 de baas over de Nederlanden. Hij was een strenge koning. Filips wilde alles zelf beslissen. Ook vond de koning dat alle inwoners katholiek moesten zijn. Net als de hijzelf. Veel mensen hadden juist moeite met het katholieke geloof. Zij waren tegen het vereren van beelden in de kerk. Deze mensen werden protestanten genoemd. Filips II liet de protestanten streng straffen.

Opstand

"Zo kan het niet langer", dacht een aantal mannen in Nederland. Eén van hen was Willem van Oranje. Die ken je misschien uit ons volkslied. Willem en zijn vrienden waren van adel en protestant. Ze wilden niet dat de koning in zijn eentje de baas speelde in Nederland. En ze vonden dat de koning moest stoppen met het straffen van protestanten. Filips II werd erg boos toen hij hoorde wat Willem en zijn vrienden wilden. Dat zou nooit gebeuren!

Oorlog

Na 1566 liep het uit de hand. De protestanten maakten de beelden in veel katholieke kerken kapot. Woedend stuurde de koning een groot leger naar de Nederlanden. Vanaf dat moment waren de Nederlanden en Spanje in oorlog. In Overijssel misdroegen de Spaanse soldaten zich verschrikkelijk. Daarom koos Overijssel in 1578 de kant van Willem van Oranje.

Verschrikkelijke jaren

Ommen lag precies op de plek waar veel gevochten werd tussen de Spanjaarden en de opstandelingen. Op het platteland roofden zowel spaanse als nederlandse soldaten de oogst van de boeren. Ommen werd verschillende keren door spaanse troepen geplunderd. Ook staken de soldaten delen van de stad in brand en vermoordden ze burgers. Pas in 1626 waren de opstandelingen de baas in alle Overijsselse steden.

Spaargeld begraven

Het leven in Ommen was tijdens de oorlog erg onzeker. Dat weten we omdat in 1959 bij graafwerkzaamheden 57 zilveren en bronzen munten uit de tijd van de strijd tegen Spanje werden gevonden. Waarschijnlijk heeft de eigenaar nooit de kans gekregen om zijn spaargeld weer op te graven. Wil je meer weten over deze schat? Ga dan eens in het Streekmuseum kijken. Daar kun je de munten bekijken.