Museum Palthehof

Trots op het verleden

Tijd van televisie en computers

In 1982 werd (eigenlijk 1 jaar te laat) het 350-jarig bestaan van Nieuwleusen gevierd. De feestelijkheden leidden nog in datzelfde jaar tot de oprichting van de historische vereniging Ni'jluusn van vrogger. De vereniging stelt zich ten doel om de kennis van de historie van Nieuwleusen te bevorderen en gegevens en voorwerpen te verzamelen met betrekking tot Nieuwleusens verleden. Belangrijk is de uitgave van een kwartaalblad; na een aarzelend begin verschenen er tal van interessante artikelen. Veel aandacht ging hierbij uit naar historisch fotomateriaal. Van burgemeester Mulder werd een serie dia's overgenomen en dat was het begin van een inmiddels indrukwekkend fotoarchief. Er kwamen ledenbijeenkomsten met lezingen, film- en diapresentaties. Later werden er in het winterseizoen ook theevisites georganiseerd, waarbij de veranderingen in een deel van het dorp onder de loep werden genomen. Er werden werkgroepen gevormd voor verschillende aspecten uit de geschiedenis van Nieuwleusen, zoals genealogie, boerderijen, oude foto's en ansichten, kleding, merklappen en letterdoeken en oude liedjes.

Eigen gebouw

Nieuwe mogelijkheden ontstonden toen de bezittingen van de in 1960 opgerichte Stichting Oud Nieuwleusen, waaronder een perceel grond, in 1989 aan de vereniging werden overgedragen. In 1995 werd de collectie over de plaatselijke geschiedenis van het privé-museum Zo was 't van Hendrik Schoemaker overgenomen. Daarmee kwam de noodzaak naar voren om een eigen gebouw te realiseren. Uiteindelijk werd het stuk eigen grond verkocht en een perceel in het Palthebos van de Hervormde gemeente in erfpacht genomen, waarop een museum werd gebouwd. Burgemeester Arend ten Oever heeft zich flink ingespannen om dit voor de vereniging mogelijk te maken. Op 3 april 1998 verrichtte hij de openingshandeling van het museum door een gedenksteen te onthullen. De naam Palthehof werd gekozen vanwege de ligging en als eerbetoon aan de familie Palthe, die vanaf de komst van dominee Arend Jan in 1754 tot het overlijden van Gulia Palthe in 1928 een sterke band met Nieuwleusen onderhield.

Betrokkenheid

Museum Palthehof toont een uiteenlopende verzameling van cultuurhistorisch erfgoed. Naast de vaste collectie is er in het museum ieder jaar een wisselende tentoonstelling over het Nieuwleusen van vroeger, waarvoor de bevolking op Oudejaarsmorgen voorwerpen inbrengt die de basis vormen voor de tentoonstelling. Ni'jluusn van vrogger is de grootste culturele vereniging in Nieuwleusen en telt ongeveer 950 leden. Zelfs geëmigreerde inwoners in bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten blijven op die manier bij hun geboortegrond betrokken. Dankzij de vereniging heeft de kennis over de geschiedenis van Nieuwleusen zich verbreed en verdiept. Nieuwleusen toont met trots zijn cultureel erfgoed!