Stichting Oald Heldern - De noaberschap

Behoud van het cultureel erfgoed

Tijd van televisie en computers

Hellendoorn blijkt een vruchtbare bodem voor culturele verenigingen. Veel vrijwilligers steken de handen uit de mouwen voor allerlei evenementen. Zo organiseert de Oranjevereniging elk jaar het Helders Fees en Stichting Oald Heldern De Noaberschop de grootste Palmpasenoptocht van Overijssel.

De Noaberschop Heldern

De geschiedenis van de Stichting Oald Heldern De Noaberschop begint in 1950 met de oprichting van de vereniging De Noaberschop Heldern. Deze vereniging trad op als overkoepelend orgaan voor vrijwel alle verenigingen in het dorp Hellendoorn. Door samenwerking werden zaken tot stand gebracht waar het hele dorp belang bij had. Het eerste besluit betrof het organiseren van één gemeenschappelijk paasvuur in de Noord Es, dat een geweldig succes werd. Ook organiseerde De Noaberschop Heldern de Palmpasenoptocht en het "Eierkuul'n in 'n barg".

Stichting Oald Heldern

In de jaren zestig dreigden door de steeds verdergaande mechanisatie veel traditionele landbouwgereedschappen en -werktuigen, evenals huishoudelijke artikelen, verloren te gaan. Om deze goederen te bewaren wilde De Noaberschop een oudheidkamer inrichten. Voor dit doel richtte zij in 1964 de stichting Oald Heldern op. De gemeente Hellendoorn was enthousiast over de plannen en kocht voor dit doel de boerderij van de familie Schotman-Bronsvoort aan de Reggeweg, die nog grotendeels in originele staat verkeerde.

Twee stichtingen gaan samen

De doelstellingen van de beide verenigingen gingen in de loop der jaren bijna parallel lopen. Daarom besloot men in 1979 samen verder te gaan onder de naam Stichting Oald Heldern De Noaberschop. De stichting bevordert de kennis van en belangstelling voor het verleden van de gemeente Hellendoorn, verzamelt en ontsluit voorwerpen die van belang zijn om de geschiedenis te leren kennen en wil het cultureel erfgoed van de gemeente in stand houden. De stichting telt zo'n 1.500 donateurs.

Erve Hofman en De Valkhof

Sinds 1999 is de hele boerderij van de familie Schotman-Bronsvoort als museum in gebruik en wijzigde de naam Oudheidkamer in Museumboerderij Erve Hofman. Daarnaast zorgt de stichting voor de inrichting van het historisch dorpsmuseum De Valkhof aan de Ninaberlaan te Hellendoorn. Naast de zorg voor een verantwoorde collectie van beide musea houdt de stichting de tradities rond Pasen in stand. Om de cultuurhistorie van Hellendoorn ook op andere manieren onder de aandacht te brengen, worden tevens activiteiten georganiseerd als de Dag van de Trekharmonica en het Dagje Hellendoorn. Ook lopen er verschillende onderwijsprojecten, waarbij kinderen onderdelen van het museum bezoeken om de geschiedenis te kunnen herbeleven. Sinds 2010 is de Stichting Johanna van Buren ondergebracht bij Oald Heldern De Noaberschop. Hierdoor valt nu ook het Johanna van Burenmuseum onder het beheer van de stichting.