Industrieterrein ’t Lochter

Nieuwe vormen van werkgelegenheid

Tijd van televisie en computers

Het ontstaan en bestaan van Nijverdal was tot na 1950 volledig te danken aan de textielnijverheid. Bij de Koninklijke Stoomweverij en de Nederlandse Stoom Blekerij waren duizenden Nijverdallers werkzaam. Deze bedrijven waren dé industriële pijlers van Nijverdal. Er werd zelfs beweerd dat de eigenaren van beide textielfabrieken de vestiging van andere industrieën tegenhielden, omdat men bang was zelf anders niet voldoende personeel te krijgen. Uiteindelijk kwamen er langzamerhand wel wat kleinere bedrijven, zoals de machinefabriek Bosch, Bendien-Smits en Froonacker.

Teloorgang van de textielindustrie

De Nederlandse textielindustrie kwam na een korte periode van bloei kort na de Tweede Wereldoorlog in zwaar weer terecht. De meeste fabrieken in Twente werden tussen circa 1960 en 1980 gesloten, doordat de fabricage van textielproducten veelal werd verplaatst naar lagelonenlanden in Azië. Ook Nijverdal Ten Cate, in 1957 ontstaan door een fusie tussen de KSW uit Nijverdal en Ten Cate uit Almelo, kreeg in de jaren zestig last van de textielcrisis. Er vielen gedwongen ontslagen. In die periode besloot de gemeente Hellendoorn een eigen industrieterrein aan te leggen om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven in het dorp gelegenheid te geven tot uitbreiding.

Grenswijziging

Op 1 juli 1955 vond een grenswijziging plaats tussen de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Tweeduizend inwoners van Wierden behoorden opeens tot Nijverdal, evenals een deel van het grondgebied van die gemeente. De Nederlandse Stoom Blekerij, de Brakenbelt, landgoed de Eversberg en woonwijk Lange Jan langs de Rijssensestraat kwamen binnen de gemeentegrenzen van Hellendoorn te liggen. Op het nieuwe grondgebied aan de oostzijde van de Regge kwam het nieuwe industrieterrein,'t Lochter geheten. Het terrein werd officieel in gebruik genomen toen de gebroeders Harmeling op 2 juli 1966 een eerste bedrijfshal openden. Ook één van de grootste werkgevers van de gemeente Hellendoorn, het 60 jaar oude familiebedrijf Van Keulen Interieurbouw, is met zo'n 550 werknemers en bijna 10 ha bedrijfsterrein prominent op 't Lochter aanwezig. Op 13 februari 1970 werd het bedrijf aan de Lochtersweg geopend. De vestiging van nieuwe industrieën verliep moeizaam. Dat kwam vooral omdat er geen technisch geschoolde arbeiders voorhanden waren.

Burgemeester H. Boersingel

De ontsluiting van het nieuwe industrieterrein ging aanvankelijk via de Boomcateweg in Nijverdal. Er kwam steeds meer verkeer, zowel vrachtverkeer als personenauto's, waarop de weg niet berekend was. Een goed alternatief kwam in 1990 tot stand door de aanleg van de Burgemeester H. Boersingel, een drie kilometer lange ontsluitingsweg aan de zuidoostkant van 't Lochter. Alleen personenauto's en kleine busjes konden nog gebruik maken van de toegangsweg aan de Boomcateweg. Met de aanleg van de Burgemeester H. Boersingel werd ook de in 1955 verlegde gemeentegrens bereikt. Om alsnog verder in oostelijke richting te kunnen uitbreiden, was het nodig dat Wierden wederom een stuk grond afstond aan Hellendoorn, wat in 2002 gebeurde. Verdere uitbreiding in oostelijke richting zit er vooralsnog niet in.